Jõgevamaa kohalik toit

Jõgevamaa toiduettevõtjad on tuleviku suhtes optimistlikud

01. november 2018 Kell 11:00

Jõgevamaa Koostöökoda saatis oktoobris piirkonna toidutootjatele ja toidupakkujatele küsimustiku, kuidas nad hindavad oma tegevust praegu ja millised on plaanid edaspidiseks. Kuna kootöökoda on Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse partner ja koordineerib PATEE toiduvaldkonna tegevusi, huvitas ka, kas ja millised on viimase kolme aasta muutused ettevõtete tööhõives.

Vastas 7 ettevõtet, kes on piirkonnas aktiivsemad ja osalevad paljudel ühisüritustel. Näiteks 2 ettevõtjat – kohvikupidajat - on laiendanud oma tegevusvaldkonda ning võtnud seetõttu töötajaid juurde. Need, kelle tegevusprofiil ei ole viimaste aastatega eriliselt muutunud, on säilitanud senise tööhõive. Ja see on rõõmustav!

Toidutootjad müüvad oma kaupa peamiselt laatadel ja erinevatel üritustel. Kõik ütlevad ka, et kliendid käivad kohapealt ostmas ja tehakse tellimustöid.  

Tuleviku osas ollakse optimistlikud. 5 ettevõtjat kavatsevad 2019. aastal jätkata enam-vähem samas mahus, kaks oma mahtu kasvatada ja võimalik ka, et tegevusvaldkonda laiendada. Kaugemas perspektiivis ehk 2020-2023 plaanivad oma tegevusmahtu kasvatada aga üle poolte.

Üks küsimus puudutas ka ekspordivaldkonda. Vastustest ilmnes, et huvi ekspordivõimaluste kohta on ebalev või ei peeta seda oluliseks. Kuna tegemist on eelkõige kohalikule turule orienteeritud tootevalikuga, on see ka mõistetav.

Põhjalikum küsitlus toiduettevõtjate seas on kavas läbi viia 2019. aasta lõpus, et võrrelda, kuidas on selle valdkonna väikeettevõtlus muutunud viimase nelja aasta jooksul.

 

Projekti "Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine Jõgeva maakonnas 2018-2019" toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)“ kaudu.