Jõgevamaa kohalik toit

Klienditeeninduse koolitus toiduvaldkonna ettevõtjatele

12. november 2019 Kell 11:26

29. oktoobril ja 5. novembril toimus kahepäevane klienditeeninduse koolitus toiduvaldkonna ettevõtjatele. 

Koolituspäevadel käsitleti järgmiseid teemasid:

- klienditeeninduse põhimõtted ja klienditeenindaja isikuomadused. 

- klienditüübid: nende äratundmine ja sellest tulenevad suhtlemis- ja tegutsemisviisid;

- positiivse kontakti loomise eeldused ja tunnused millal klient on "ostuks valmis"; kehakeelemärkide analüüs;

- müügifaasid: kliendi ja teenindaja käitumisvõimalused igas etapis;

- ostumotivatsiooni tekkimise põhimõtted ja kliendi "mõtete lugemine"; soolised ja põlvkondadevahelised erinevused;müügi personaliseerimine lähtuvalt erisustest;

- tehnikad, mis aitavad kliendil tajuda, et teda on mõistetud ja tekitavad suuremat ostusoovi; emotsioonijuhtimine; lühikuulamise praktilised võtted müügitöös;

- kliendi "mugavustsoonist" väljatoomine ehk kuidas toimub motiveerimine;

- toimetulek ambivalentsuse ja vastupanuga ja selle vähendamine müügieesmärgist lähtuvalt; seniste uskumuste jahoiakute muutmisvõimalused; uute ostukäitumise mustrite aktiveerimine;

- tagurpidi psühholoogia mõjud müügis; kliendi autonoomia austamine ja seeläbi müügi aktiveerimine pikemas perspektiivis;

- sokraatiline ja coachingupõhine kliendisõbralik küsitlemine; veenmis- ja "käiguvahetus" tehnikad müügitöös;

- "raske klient": inimkäitumise sügavamad tagamaad e. kuidas neid mõista ja kasutada sobivaid suhtlemistehnikaid.Toimetulekutehnikad verbaalselt agressiivsete, protestivate, vastupanus olevate ja manipuleerivate klientidega.Kehtestamine mitmel tasandil pingete vähendamiseks;

- konfliktide lahendamine lähtuvalt klienditüübist.

- klienditeenindaja enesehoidmine ehk emotsionaalse tasakaalu säilitamine lihtsamate psühhoteraapias kasutatavatevõtetega.

Koolituse viis läbi psühholoog Marju Koor. 

Projekti "Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine Jõgeva maakonnas 2018-2019" toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)“ kaudu.