Jõgeva laat kultuurikeskuse ümbruses

16
juun
02:05 - 19:00

Müügil toidu- ja tööstuskaubad, põllu- ja aiakaubad, käsitöö ja vanavara. Laat kestab 09.00-16.00....