Ürituste kokkuvõtted

Jõgevamaa toidutootjate seminar

15. jaanuar 2016 Kell 16:36

2015. a kevadel viis Jõgevamaa Koostöökoda läbi kohaliku toidu uuringu, et saada ülevaadet Jõgeva maakonna toidutootjatest ja mida pakutakse. Uuringu tulemusena selgus, et piirkonnast saab nii maasikaid kui liha; vorstidest, mahladest, küüslaugust, meest, leivast ja muust rääkimata.

 

Selleks, et maakonnas valminud toidukaup jõuaks oma piiridest kaugemale, samuti omavahelise koostöö edendamiseks ning heade ideede saamiseks, soovib Koostöökoda nõu ja jõuga appi tulla. Üheks eesmärgiks on tutvustada siin valmistatut erinevatel messidel ja üritustel ning seeläbi toetada ja arendada ettevõtlust. 

Jõgevamaa Koostöökoda korraldaski 28. jaanuaril Puhu-Risti söögimajas seminari.Ootasime seminarile ettevõtjaid, keda toidu tootmise teema kõnetab. Seminarist võttis osa 16 osalejat, kometeiskümnest ettevõttest. 

Päevakava

Liia Lust tutvustas erinevaid PRIA meetmeid

Küll Annamaa rääkis Jõgeval aretatud sortidest ja kohalike sortide eelistest

Helve Tuulma andis ülevaate nõuetest toidu käitlemisel ja jaemüügil

Ülle Jukk tutvustas Jõgevamaa Koostöökoja tegemisi toidutootjate arendamisel