Ühisprojektid

Ühisprojektid

PRIA on heaks kiitnud 21 Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna ühisprojekti:

 • Jõgevamaa Maitsed tuntuks, taotlejaks on MTÜ JÕGEVAMAA MAITSED
  Projekti "Jõgevamaa maitsed tuntuks!" eesmärk on, et Jõgevamaal toodetud toit oleks selgelt eristuv, kvaliteetne ja hästi esitletud. Piirkondliku toidukultuuri arendamise ja kohaliku toidu propageerimise nimel teevad seltsi kuuluvad Jõgevamaa toidutootjad ja -töötlejad koostööd ning algatavad eri#evaid ettevõtmisi: käivad ühise väljapanekuga Tallinnas toidumessil, organiseerivad õppesõidu ning koguvad lisateadmisi teistelt piirkonna toiduga tegelevatelt seltsidelt ja ettevõtetetelt. Projekti partnerid on MTÜ Vikipesa, MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, E. Strauss AS. Projekti tegevused viiakse ellu 2017-2019. Tegevused:õpepreisi korraldamine, osalemine toidumessidel, ühise vormi ja sümboolika kujundamine.  Projekti rahastatakse meetmest 1.1 ettevõtluse ühistegevused
 • Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel, taotlejaks on SA Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskus
  Ühisprojekti „Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel“ eesmärk on Jõgevamaa kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamine turismimessidel, turistide arvu kasvatamine ning turismiasjaliste koostöö ja ühisturunduse tugevdamine. Ühisturunduse abil tõuseb messikülastajate (nii osalevate reisikorraldajate, üksikkülastajate kui turismiarendajate) teadlikkus Jõgevamaa puhkevõimalustest. Atraktiivne esitlus ja uued teadmised on reisikorraldajatele väga olulised planeerimaks turismigruppide toomist meie piirkonda. Külastajate arvu kasvamisel suureneb piirkonna toodete-teenuste tarbimine, kasvab käive ja aktiviseerub kohalik ettevõtlus, sh uute toodete-teenuste arendamine. Projekti partnerid on Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Põltsamaa Muuseum, Sihtasutus Saare valla kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Koda ja Vudila Mängumaa OÜ 
 • Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel, taotlejaks SIHTASUTUS JÕGEVAMAA ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS 
  Projekti tegevuste üldeesmärk on tõsta Jõgevamaa tuntust nii sise- kui välisturistide seas, kujundada maakonna mainet ning tutvustada külastajale Jõgevamaad kui Kalevipoja tegude maad. Kalevipoja temaatika toob hästi välja piirkonna eripärad, mida mujal Eestis ei leia. Projekti partnerid on SA Kalevipoja KodaJalgrattaklubi Vooremaa Centrum,MTÜ Ivent ja Põltsamaa Muuseum. Ühisprojekti tegevused: Kalevipoja matka- ja rattaradade kaartide väljaandmine, Kalevipoja teemaliste trükistehoidjate valmistamine, koolitus Kalevipoja radade, avaliku esinemise ja turismiinfo edastamise teemadel. Projekti elluviimise aeg 2017-2018. Toetust taotleti meetmest 3 - maakondlikud projektid. 

 • Jõgevamaa maaelu tegude festivali ja kogukondade messi ettevalmistamine ja korraldamine, taotleja JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS
   Projekti eesmärgiks on tutvustada maal elamise ja töötamise mitmekesiseid võimalusi – külades elades, kogukondlikes ühendustes kaasa lüües, väikeettevõtetes tööd leida või ise endale töökohta luues, kaugtööd tehes jne. Näidata, et maal elamine ja töötamine on võimalik ja edukas ning sellega tõsta maaelu mainet ja vähendada linnastumist. Näidata, et maaelu on võimalus ja maal elada on võimalik. Projekti partnerid on Lustivere KülaseltsPajusi Küla SeltsHärjanurme Maarahva Selts, MTÜ Airaan, Vaiatu Küla Selts, Kääpa Ühistegevuse Selts, Luua Külaselts, Assikvere Haridusselts, Mittetulundusühing Juula Küla HeaksKasepää VallavalitsusKamari Haridusselts,  Sadala Külade Selts. Ühisprojekti tegevused: maaelutegude festivali ja maaelufestivali ettevalmistamine, läbi viimine ja tutvustamine. Projekti rahastati meetmest 3 - maakondlikud projektid.

 • Puuetega inimeste õppereis ja abivahendite messid, taotleja JÕGEVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA
  Projekti eesmärgiks on korraldada puuetega inimeste õppereis Tallinnasse, et osaleda koguperepeol „Puude taga on inimene“, ning 3 abivahendite messi maakonna erinevates piirkondades. Õppereis annab võimaluse teadvustada erivajadustega inimeste olemasolust ja nende tegutsemisest, arendada koostööd teiste maakondade puuetega inimeste vahel ja vahetada kogemusi. Messide korraldamise eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust olemasolevatest abivahenditest ja nende kasutamisvõimalustest ning Eesti Töötukassa pakutavatest teenustest. Projekti partnerid on MTÜ JumalalaegasITAK OÜ ja Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond. Ühisprojekti tegevused: temaatilistel messidel osalemine korraldamine. Projekti rahastati meetmest 3 - maakondlikud projektid.

 • Jõgevamaa tervisespordi ürituste korraldamine, taotleja JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU
  Ühisprojekti tegevuse eesmärgiks on Jõgevamaa tervisespordi harrastajate ja huviliste ühendamine, sportimis tingimuste loomine, elanikkonna tervise tugevdamiseks ning spordiharrastuse järjepidevuse kindlustamiseks. Projekti partnerid on Tabivere RahvaspordiklubiPalamuse SpordiklubiJõgeva valdSA Põltsamaa Sport. Projekti raames korraldatakse ühiselt Jõgevamaa XXII Suvemängud ja kahed sportlikud suvepäevad. Lisaks toimuvad maakonnas uisukuu ja suusakuu. Projekt sai toetust meetmest 3 - maakondlikud projkeitd. 

 • Kellel on kõige väiksem ökoloogiline jalajälg, taotleja MITTETULUNDUSÜHING VÄGARI
  Ühisprojekti eesmärk on Jõgeva maakonnas võimaluse loomine käsitöö valdkonnas oskuste omandamiseks, arendamiseks, taaskasutamiseks, ideede kogumiseks ja kogemuste vahetamiseks maakonna erinevates piirkondades.Õppereis Pransusmaale Euroopa Lapitöö Kokkutulekule (European Patchwork Meeting) on ideede kogumiseks ja kogemuste vahetamiseks. Projekti partnerid: Katre Meistrikoda OÜ, Jõgeva Koolituskeskus MTÜ, Maarja Magdaleena Maarahva SeltsOÜ PuuhabeSA Saare Valla AktiviseerimiskeskusSA Saare valla Kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Koda. Projekti raames toimuvad järgmised koolitused: pitsilise koekirja kursus, tikandi õppimise kursus, rõivaste õmblemise algkursus ja kangastelgedel kudumise kursus. Lisaks osaletakse ühiselt Prantsusmaal toimuval Euroopa Lapitöö kokkutulekul. Projekti toetati meetmest 3 - maakondlikud projektid.                

 • Kamari Veetral 2016 ja 2017 ettevalmistamine ja korraldamine, taotleja KAMARI HARIDUSSELTS
  Eesmärgiks on korraldada kahel aastal perepäev Kamari paisjärve rannaalal. Perepäeval korraldatakse ja pakutakse osavõtjatele erinevaid veega seotud tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Eesmärgiks on tuua terve pere nautima  Kamari järve pakutavat puhkuse veetmise võimalust. Tutvustada Kamari järve läbi sellise tegevuse ka väljas- pool Põltsamaa piirkonda. Projekti partnerid: Spordiklubi Motiiv, FreeStart Matka ja Spordiklubi, Põltsamaa Vallavalitsus, Spordiklubi Nipi. Projekti tegevus on ürituse Kamari Veetrall 2016 ja 2017 aastal korraldamine. Tegevust rahastatakse meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus, Põltsamaa piirkonnas. 

 • Kõikse rahvas suusatama, taotleja MITTETULUNDUSÜHING KUNINGAMÄE SPORDIKLUBI 

  Eesmärgiks on propageerida ja tutvustada suusatamist lastele. Samuti propageerida suusatamist kui head tervisespordi ala ja kutsuda suusatama täiskasvanuid. Lumevaesel talvel on Kuningamäe Terviserajal võimalik valmistada kunstlund ja ette valmistada korralik suusarada siis on seda tarvis ka inimestele teadvustada läbi erinevate ürituste. Pakkuda võimalust edasijõudnutele treenida parimates tingimustes ja tugevamate treeningpartneritega. Projekti partnerid: Spordiklubi Nipi, Põltsamaa Vallavalitsus, SA Põltsamaa Spordikool. Projekti tegevused: öösuusatamise korraldamine. Projekti rahastati meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus, Põltsamaa piirkonna eelarvest. 

 • Jõgevamaa käsitöökaubamaja Kuremaa veskis, taotleja SIHTASUTUS KUREMAA TURISMI- JA ARENDUSKESKUS
  Projektieesmärgid on toimiva käsitööliste omavahelise turundus ja tootearendus koostöö loomine Jõgevamaal; lühikese tarneahela ja kohaliku käsitöö otseturunduskanali loomine lisandväärtuseks olemasolevale turismi sihtkohale; Jõgevamaale iseloomuliku käsitöö ühisturundus ja nähtavuse suurendamine Eestis. Projekti partnerid: Mustvee Turismikoda MTÜ ja Kultuuriselts Jensel. Projekti tegevused: käsitöökaubamaja avamine Kuremaa tuulikus ja internetis, koolitused käsitöö tootjatele. Projekti rahastati meetmest 1.1 - ettevõtluse ühistegevused Vooremaa piirkonnas

 • Noortelaagrid 2017/2018, taotleja MITTETULUNDUSÜHING SOKUTURI

  Ühisprojekti üldiseks eesmärgiks on: aktiviseerida noori ning anda neile võimalus parandada ja kaasa lüüa kodukoha tuntuse suurendamisel ning kultuuripärandi väärtustamisel; noorte vaba aja sisustamine kultuurilise tegevusega; noorte loovoskuste arendamine (eneseväljendus, lavaline liikumine, muusika ja sõnakunst; edendada KOVi ja MTÜ koostööd; tõsta piirkonna mainet. Partner, kellega koos projekti ellu viiakse, on Palamuse vallavalitsus. Projekti tegevused: 2017 ja 2018 noortelaagri läbi viimine. Projekti tegevusi rahastati Vooremaa piirkonna meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus.

 • Suveklassika Palamusel, taotleja MITTETULUNDUSÜHING LOOK
  Käesoleva ühisprojekti idee on ühelt poolt tuua kultuur maapiirkonna inimestele lähemale ning teisalt pakkuda maapiirkonnas omanäolises ja looduskaunis kohas Palamuse valla elanikele, aga ka laiemalt Eesti elanikele professionaalset klassikalise muusika kontserte. Oluliseks peame ka piirkonna noorte kaasamist kahe kontserdi korraldamisse, mis ühelt poolt suurendab piirkonna noorte suuremat kaasatust ning teisalt loob see eeldused
  noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Projekti partner on Imre Köök OÜ. Projekti rahastati Vooremaa piirkonna meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus. 
  Loe ka artiklit ajalehes "Vooremaas"

 • Koolilaste ettevõtlikkuse arendamine ja loodavate minifirmade tegevuse toetamine Voore Põhikoolis ning C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis, taotleja SAARE VALLAVALITSUS
  Ühisprojekti eesmärk on koostöös kohalike ettevõtjate ja haridusasutustega, soodustada Saare ja Torma valla piirkonna majandusliku arengu edendamist. Eesmärgiks on  noori  kogukonna tegemistesse kaasata ja luua neile head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Projekti partner on Torma Vallavalitsus.  Ühistegevused projektis: õppereisd inspireerivatesse kohtadesse ja koolitused noorte ettevõtlikkuse edendamiseks. Projekt sai rahastuse Peipsi piirkonna ettevõtluse ühistegevuse meetmest 1.1. 

 • Noored kodukülas, taotleja SADALA KÜLADE SELTS
  Projekti eesmärgiks on aktiveerida   Sadala piirkonna kogukondades elavaid noori teadlikult osalema harivates, kasvatuslikes pärimuskultuuri, kohalike traditsioonide ja eesti toitu, säästlikku tarbimist propageerivates laagrites, õpitubades, et suureneks noorte omaalgatus, huvi ja oskus osaleda aktiivselt kohalikus elus ning motiveeriks neid looma kohalikke noorte osalus/esinduskogusid. Projekti partnerid on Sadala Hoolekande Ühing, Sokuturi MTÜ, Kamari Haridusselts, Adavere Mõisa Selts, MTÜ Külade Ühendus, Krabuli Selts MTÜ, Torma vald, Sadala Põhikool, Rahvatantsuselts Meie Mari, Torma valla laste tantsurühm TANTSUPÄKAD. Projekti tegevused: noorte ühislaagrid ja õppepäevad erinevatel teemadel - kokku kaheksa mitmepäevast koostegemist. Projekti kiideti heaks Peipsi piirkonna meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus.  

 • Peipsi Romantika, taotleja MITTETULUNDUSÜHING PARIM VALIK
  Ühisrojekti eesmärgid on; viia aastal 2016. ja 2017. läbi traditsioonilised „Peipsi Romantika kontsertõhtud“, kus lisaks tuntud muusikute ülesastumistele esinevad ka Peipsi piirkonna isetegevuslased; populariseerida ürituse toimumise kohta kui piirkonda; kogukonna aktiivsuse ja MEIE tunde süvendamine läbi kohaliku ajaloo- ja kultuuripärandi tutvustamise ja teadvustamise. projekti partnerid on Kasepää vallavalitsus, Omedu Külaselts, Vanausuliste MTÜ. Projekti tegevusena viiakse aastatel 2016 ja 2017 läbi kontserdid "Peipsi Romantika". Projekti sai heakskiidu meemtest 2.1 - kogukondade ühistegevus, Peipsi piirkonnas. 

 • „Jõgevamaa maitsed tuntuks!“, taotleja MTÜ JÕGEVAMAA MAITSED

  Ühisprojekti "Jõgevamaa maitsed tuntuks!" eesmärk on, et Jõgevamaal toodetud toit oleks selgelt eristuv, kvaliteetne ja hästi esitletud. Piirkondliku toidukultuuri arendamise ja kohaliku toidu propageerimise nimel teevad seltsi kuuluvad Jõgevamaa toidutootjad ja -töötlejad koostööd ning algatavad erinevaid ettevõtmisi: käivad ühise väljapanekuga Tallinnas toidumessil, organiseerivad õppesõidu ning koguvad lisateadmisi teistelt piirkonna toiduga tegelevatelt seltsidelt ja ettevõtetelt. Projekti partnerid on MTÜ Vikipesa, MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök ja E. Strauss ASProjekt kiideti heaks meetmest 1.1 ettevõtluse ühisprojektid.  

 • Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel, taotleja SIHTASUTUS JÕGEVAMAA ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS

  Ühisprojekti „Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel“ eesmärk on Jõgevamaa kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamine turismimessidel 2017-2019, turistide arvu kasvatamine ning turismiasjaliste koostöö ja ühisturunduse tugevdamine. Projekti partnerid on Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Põltsamaa Muuseum, Sihtasutus Saare valla kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Koda ja Vudila Mängumaa OÜ. Projekt kiideti heaks meetmest 1.1 ettevõtluse ühisprojektid.  

 • Kääpa OTTi käivitamine, taotleja MITTETULUNDUSÜHING KÄÄPA OTT

  Ühisprojekti tegevuse ja investeeringu eesmärk on kohaliku toidu ja tooraine lühikesed tarneahelad tootja ja tarbija vahel. Tervisliku ja maheda toidu populaarsuse kasv kohalike elanike seas. Kohaliku ettevõtja paremad turustusvõimalused ja Kääpa küla suurem tuntus piirkonnas. Tegevused kestavad vähemalt 2 aastat (juuni 2017-mai 2019). Projekti partnerid on Tiit Küla FIE, Ole Hütt FIE ja OÜ Uugi talu. Projekt kiideti heaks meetmest 1.1 ettevõtluse ühisprojektid.

 • Raamatu "Jõgeva jäähoki 70" väljaandmine, taotleja PADUVERE TALUMUUSEUMI SELTS

  Projekti eesmärgiks on säilitada ja tutvustada Jõgevamaa jäähoki 70 aastast ajalugu. Selleks koostatakse raamatu käsikiri: kogutakse ajaloolist materjali ja fotosid, mälestusi ja meenutusi Jõgevamaa jäähoki ajalooga seotud inimestelt. Raamatut trükitakse 500 eksemplari. Raamatut jagatakse Jõgeva jäähoki endistele mängijatele ja hokiklubidele üle Eesti. Projekti partner on Jõgevamaa Spordiliit Kalju.Projekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas.
 • Käelise pärandi radadel, taotleja PALAMUSE VALLAVALITSUS

  Ühisprojekti eesmärk on kahe valla, Palamuse ja Vaivara, kultuurikogemuste vahetamine, kontaktide loomine, käelise tegevuse arendamine ja kultuuripärandi säilitamine. Osalevad piirkonnad on omanäolised ja erinevate traditsioonidega. Projekti sisuks on erinevate käsitööõpitubade läbiviimine Palamuse ja Sinimäel kordamööda kahe aasta jooksul. Projekti lõpus korraldatakse ühisüritus kokkuvõtete tegemiseks ja kogemustejagamiseks. Projekti partner on Sinimäe Põhikool. Projekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas.
 • Noortesse ettevõtluspisiku süstimine Tabivere valla piirkonnas, taotleja  MTÜ MAARJA MAGDALEENA HARIDUSELU

  Ühisprojekti eesmärk on pakkuda koolinoortele sihipärast ajakasutust koolivälisel ajal, mis arendab ja laiendab nende valikuvõimalusi tulevasteks otsusteks oma elus. Projekti partner on MTÜ LoomemõisProjekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas.
 • Promenaadikontserdid, taotleja MUSTVEE LINNAVALITSUS

  Ühisprojekti eesmärk on nelja aasta jooksul korraldada Mustvees Promenaadi kontserdid nii Mustvee elanikele kui ka väljaspool Mustveed elavatele huvilistele. Igal aastal on kavas kutsuda erinevas esinejad. Kontserdid leiavad aset Mustvee linna päevade raames Peipsi järve ääres rannapromenaadil, kus osalejad saavad lisaks kaunile muusikale nautida Peipsi järve ja head seltskonda. Projekt toob välja piirkonna eripära ja tugevdab Mustvee, kui kultuuriliselt aktiivse piirkonna mainet. Lisaks sellele aitab projekt kaasa ettevõtlusele, kuna kontserdi kuulajad tarbivad kohalikke teenuseid. Projekti partnerid on Rinardi OÜ, Kauni Muusika MTÜ ja Lohusuu Lodi MTÜ. Projekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas.
 • Kogukond kui koduküla väärtus, taotleja SADALA KÜLADE SELTS

  Ühisprojekti eesmärk on nelja aasta jooksul valmistada ette ja viia läbi Sadala Külade Teatri päevad kolme rahvaliku teatrietendusega 2018-2020, samuti tantsupäevad 2017-2019, laulupäevad ja töötoad. Kuni veel kestab külakultuur, seni väikese rahva vaim püsib suur. Projekti partnerid on MTÜ SOKUTURI, Sadala Hoolekande Ühing, Rahvatantsuselts Meie Mari ja kohalikud rahvakultuuri kollektiivid.  Projekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas.
 • Sportlikke tervisepäevade korraldamine Jõgevamaal, taotleja JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU

  Ühisprojektitegevuse eesmärgiks on Jõgevamaa tervisespordi harrastajate ja huviliste ühendamine. Sportlike tervisepäevade korraldamine Jõgeval ja Põltsamaal 8 korda (discgolfi, petanki mängu oskuste omandamine). Jõgevamaalaste tervise tugevdamiseks ning spordiharrastuse järjepidevuse kindlustamiseks. Projekti partner on Ramm, Jõgeva raskejõustikuklubi.  Projekt kiideti heaks meetmest 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.
 • 100 Jõgevamaa talu läbi sajandi (Jõgevamaa kingitus EV 100), taotleja JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS

  Ühisprojekti eesmärgiks on teha ülevaade, koduloo uuring, Jõgevamaa 100 talust, kus on elatud ja toimetatud üle 100 aasta. Eesmärk on säilitada ja talletada meie taludes elamise kultuuri ja järjepidevust. Kirjeldada talu saatust läbi saja aasta. Projekti kaasatakse kõikidest valdadest vähemalt üks küla. Projekti partner on Lustivere Külade selts.Projekt kiideti heaks meetmest 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.
 • Jõgevamaa rahvarõivaste andmebaasi loomine, taotleja MTÜ TARTO MAAKODA

  Ühisprojekt eesmärgiks on parandada Jõgevamaa kultuuriasutuste ja koolide koostööd rahvarõivaste haldamise ja hooldamise vallas. Loodud on uus maakondlik koostöövõrgustik. Internetilehe avalik osa, kust igaühel on võimalik leida informatsiooni Jõgevamaal kantud rahvarõivaste kohta, on heaks allikaks kohalikule entusiastile aga ka suurepärane mainekujundaja maakonnale üldiselt, koondandes meie maakonna pärandtekstiilid,            -mustrid ja esemed esteetiliselt disainitud veebilehele. Projekti partnerid on MTÜ Eesti Rahvamajade ühing ja MTÜ Folklooriselts Jõgevahe Pere.  Projekt kiideti heaks meetmest 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.
 • Põltsamaa valla kogukonnad õpivad, taotleja KAMARI HARIDUSSELTS

  Ühisprojekti peamiseks eesmärgiks on uuemas suuremas omavalitsuses kogukonna seltsidega koostöötegemine, uute inimeste kaasamine ja ühise kogukonna tunde tekitamine. Uute traditsioonide ellukutsumine, piirkondlike eripärade tundmaõppimine. Ühis- ja huvitegevuse arendamine – nt kogukonna tähtsündmuste, teemapäevade ja korraldamine; koolituste, õpitubade korraldamine. Pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine – nt koduloo uurimine, kogukonna või piirkonna ajaloo kogumine; temaatiliste koolituste ja õpitubade korraldamine. Noorte kaasamine kogukonna tegevustesse. Projekti kestvus 2018-2021. Projekti partner on Põltsamaa Vallavalitsus.Projekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas.
 • Lõõtspillipäev Pajusis, taotleja PAALAKALDA OÜ

  Ühisprojekti eesmärgiks on suurendada piirkonnas kogukondade aktiivsust ühistegevuse ja kultuuripärandi populariseerimisega. Projekt aitab kaasa kogukondade aktiivsuse suurendamisele läbi lõõtspillimängu populariseerimise ja väärtustamise, võru- ehk teppo-tüüpi lõõtspilli ja lõõtspillimängu propageerimise, lõõtspillimängu traditsiooni taaselustamise, noorte julgustamise õppida ja väärtustada lõõtspillimängimist, lõõtspilli erilisuse ja omapära rõhutamise, koduse lõõtspillimängu innustamise. Projekti raames viiakse läbi aastatel 2018 ja 2019 ühepäevane lõõtspillipäev Pajusi külas. Sündmuse tegevused toimuvad Pajusi aitkuivatis, Pajusi mõisapargis, Pajusi Rahvamajas ja Pajusi küla muudes kohtades. Sündmusest võtavad osa Eestis tegutsevad lõõtspilliklubid, -seltsid, üksikmängijad ning kõik teised lõõtspillimänguhuvilised. Toimub 3 õpituba. 2018.aastal teppo- ehk võrutüüpi lõõtspilli tutvustamine, selle ehitus ja hooldus; võru-tüüpi lõõtspilli esmased mänguvõtted ja mängimise algõpetus; edasijõudnutele erinevate stiilide, mänguvõtete ja repertuaari tutvustamine. 2019. aastal on õpitoad, kus jagatakse teadmisi pillide valmistamisest ja nende iseloomust ning tutvustatakse repertuaari. Projekti partner on EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTSProjekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas.
 • Laste suvelaager 2018 ja 2019, taotleja MITTETULUNDUSÜHING TANTSUSTUUDIO CESTANTS

  Ühisprojekti eesmärgiks on pakkuda Jõgevamaa lastele sisukat vaba aja veetmist suvel. Projekti raames toimub 2018. aastal ja 2019. aastal laager Käärikul, kus peamine tegevus on suunatud laste kehalisele aktiivsusele läbi tantsimise ja liikumise. Lisaks toimuvad mitmesugused õpitoad: käelised tegevused, eneseväljendamisoskuse arendamine. Projekti partner on Mittetulundusühing Visusti RatsuProjekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas.
 • Raamat „Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade. Jätkuraamat“, taotleja MAARJA-MAGDALEENA MAARAHVA SELTS

  Ühisprojekti eesmärgiks on koguda ja avaldada raamatukaante vahel Maarja-Magdaleena piirkonna 11 küla ajalooline areng ja inimeste tegevus. Kajastada rahvakultuuri, hariduse, spordi ja külaelu toimetamisi. Jäädvustada kogukonna inimeste olulisi mälestusi, tutvustada külaelu arendamist soodustanud ja mõjutanud projekte,avaldada piirkonnast tehtud meediakajastusi. Kogutud materjalide põhjal anda välja raamat „Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade.Jätkuraamat“. Trükis on jätkuks 2014. aastal välja antud raamatule „Maarja-Magdaleena piirkond läbi aegade“. Projekt viiakse ellu koostöös kohaliku kogukonnaga. Projekti partnerid on Mittetulundusühing Kõrrando koda ja Väike Ratsu OÜ. Projekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas.
 • Loovusring, taotleja MTÜ MUSTVEE SAVIKODA

  Ühisprojekti eesmärk on käivitada Mustvees loovusring. Selleks hakkab projekti toel toimuma oktoobrist kuni aprillini iga nädal keraamika ringid Mustvee savikojas. Lisaks sellele toimuvad regulaarselt temaatilised tegevusringid vastavalt tegevuskavale. Projekti eesmärk on kaasata loovasse ja arendavasse käelisse tegevusse kõiki elanikgruppe, sest käeline tegevus aitab väljuda igapäevarutiinist ja paremini toime tulla raskustega. Lisaks sellele on projekti eesmärk populariseerida käsitööd kui võimalust enda igapäeva eluolu värvikamaks muuta. Projekti partner on Mustvee Vallavalitsus. Projekt kiideti heaks meetmest 2.1 kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas.