Ühisprojektid

Ühisprojektid

08. detsember 2016 Kell 14:23

PRIA on heaks kiitnud 21 Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna ühisprojekti:

 • Jõgevamaa Maitsed tuntuks, taotlejaks on MTÜ JÕGEVAMAA MAITSED
  Projekti "Jõgevamaa maitsed tuntuks!" eesmärk on, et Jõgevamaal toodetud toit oleks selgelt eristuv, kvaliteetne ja hästi esitletud. Piirkondliku toidukultuuri arendamise ja kohaliku toidu propageerimise nimel teevad seltsi kuuluvad Jõgevamaa toidutootjad ja -töötlejad koostööd ning algatavad eri#evaid ettevõtmisi: käivad ühise väljapanekuga Tallinnas toidumessil, organiseerivad õppesõidu ning koguvad lisateadmisi teistelt piirkonna toiduga tegelevatelt seltsidelt ja ettevõtetetelt. Projekti partnerid on MTÜ Vikipesa, MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök, E. Strauss AS. Projekti tegevused viiakse ellu 2017-2019. Tegevused:õpepreisi korraldamine, osalemine toidumessidel, ühise vormi ja sümboolika kujundamine.  Projekti rahastatakse meetmest 1.1 ettevõtluse ühistegevused
 • Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel, taotlejaks on SA Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskus
  Ühisprojekti „Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel“ eesmärk on Jõgevamaa kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamine turismimessidel, turistide arvu kasvatamine ning turismiasjaliste koostöö ja ühisturunduse tugevdamine. Ühisturunduse abil tõuseb messikülastajate (nii osalevate reisikorraldajate, üksikkülastajate kui turismiarendajate) teadlikkus Jõgevamaa puhkevõimalustest. Atraktiivne esitlus ja uued teadmised on reisikorraldajatele väga olulised planeerimaks turismigruppide toomist meie piirkonda. Külastajate arvu kasvamisel suureneb piirkonna toodete-teenuste tarbimine, kasvab käive ja aktiviseerub kohalik ettevõtlus, sh uute toodete-teenuste arendamine. Projekti partnerid on Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Põltsamaa Muuseum, Sihtasutus Saare valla kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Koda ja Vudila Mängumaa OÜ 
 • Seiklused Kalevipoja matka- ja rattaradadel, taotlejaks SIHTASUTUS JÕGEVAMAA ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS 
  Projekti tegevuste üldeesmärk on tõsta Jõgevamaa tuntust nii sise- kui välisturistide seas, kujundada maakonna mainet ning tutvustada külastajale Jõgevamaad kui Kalevipoja tegude maad. Kalevipoja temaatika toob hästi välja piirkonna eripärad, mida mujal Eestis ei leia. Projekti partnerid on SA Kalevipoja KodaJalgrattaklubi Vooremaa Centrum,MTÜ Ivent ja Põltsamaa Muuseum. Ühisprojekti tegevused: Kalevipoja matka- ja rattaradade kaartide väljaandmine, Kalevipoja teemaliste trükistehoidjate valmistamine, koolitus Kalevipoja radade, avaliku esinemise ja turismiinfo edastamise teemadel. Projekti elluviimise aeg 2017-2018. Toetust taotleti meetmest 3 - maakondlikud projektid. 

 • Jõgevamaa maaelu tegude festivali ja kogukondade messi ettevalmistamine ja korraldamine, taotleja JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS
   Projekti eesmärgiks on tutvustada maal elamise ja töötamise mitmekesiseid võimalusi – külades elades, kogukondlikes ühendustes kaasa lüües, väikeettevõtetes tööd leida või ise endale töökohta luues, kaugtööd tehes jne. Näidata, et maal elamine ja töötamine on võimalik ja edukas ning sellega tõsta maaelu mainet ja vähendada linnastumist. Näidata, et maaelu on võimalus ja maal elada on võimalik. Projekti partnerid on Lustivere KülaseltsPajusi Küla SeltsHärjanurme Maarahva Selts, MTÜ Airaan, Vaiatu Küla Selts, Kääpa Ühistegevuse Selts, Luua Külaselts, Assikvere Haridusselts, Mittetulundusühing Juula Küla HeaksKasepää VallavalitsusKamari Haridusselts,  Sadala Külade Selts. Ühisprojekti tegevused: maaelutegude festivali ja maaelufestivali ettevalmistamine, läbi viimine ja tutvustamine. Projekti rahastati meetmest 3 - maakondlikud projektid.

 • Puuetega inimeste õppereis ja abivahendite messid, taotleja JÕGEVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA
  Projekti eesmärgiks on korraldada puuetega inimeste õppereis Tallinnasse, et osaleda koguperepeol „Puude taga on inimene“, ning 3 abivahendite messi maakonna erinevates piirkondades. Õppereis annab võimaluse teadvustada erivajadustega inimeste olemasolust ja nende tegutsemisest, arendada koostööd teiste maakondade puuetega inimeste vahel ja vahetada kogemusi. Messide korraldamise eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust olemasolevatest abivahenditest ja nende kasutamisvõimalustest ning Eesti Töötukassa pakutavatest teenustest. Projekti partnerid on MTÜ JumalalaegasITAK OÜ ja Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond. Ühisprojekti tegevused: temaatilistel messidel osalemine korraldamine. Projekti rahastati meetmest 3 - maakondlikud projektid.

 • Jõgevamaa tervisespordi ürituste korraldamine, taotleja JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU
  Ühisprojekti tegevuse eesmärgiks on Jõgevamaa tervisespordi harrastajate ja huviliste ühendamine, sportimis tingimuste loomine, elanikkonna tervise tugevdamiseks ning spordiharrastuse järjepidevuse kindlustamiseks. Projekti partnerid on Tabivere RahvaspordiklubiPalamuse SpordiklubiJõgeva valdSA Põltsamaa Sport. Projekti raames korraldatakse ühiselt Jõgevamaa XXII Suvemängud ja kahed sportlikud suvepäevad. Lisaks toimuvad maakonnas uisukuu ja suusakuu. Projekt sai toetust meetmest 3 - maakondlikud projkeitd. 

 • Kellel on kõige väiksem ökoloogiline jalajälg, taotleja MITTETULUNDUSÜHING VÄGARI
  Ühisprojekti eesmärk on Jõgeva maakonnas võimaluse loomine käsitöö valdkonnas oskuste omandamiseks, arendamiseks, taaskasutamiseks, ideede kogumiseks ja kogemuste vahetamiseks maakonna erinevates piirkondades.Õppereis Pransusmaale Euroopa Lapitöö Kokkutulekule (European Patchwork Meeting) on ideede kogumiseks ja kogemuste vahetamiseks. Projekti partnerid: Katre Meistrikoda OÜ, Jõgeva Koolituskeskus MTÜ, Maarja Magdaleena Maarahva SeltsOÜ PuuhabeSA Saare Valla AktiviseerimiskeskusSA Saare valla Kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Koda. Projekti raames toimuvad järgmised koolitused: pitsilise koekirja kursus, tikandi õppimise kursus, rõivaste õmblemise algkursus ja kangastelgedel kudumise kursus. Lisaks osaletakse ühiselt Prantsusmaal toimuval Euroopa Lapitöö kokkutulekul. Projekti toetati meetmest 3 - maakondlikud projektid.                

 • Kamari Veetral 2016 ja 2017 ettevalmistamine ja korraldamine, taotleja KAMARI HARIDUSSELTS
  Eesmärgiks on korraldada kahel aastal perepäev Kamari paisjärve rannaalal. Perepäeval korraldatakse ja pakutakse osavõtjatele erinevaid veega seotud tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Eesmärgiks on tuua terve pere nautima  Kamari järve pakutavat puhkuse veetmise võimalust. Tutvustada Kamari järve läbi sellise tegevuse ka väljas- pool Põltsamaa piirkonda. Projekti partnerid: Spordiklubi Motiiv, FreeStart Matka ja Spordiklubi, Põltsamaa Vallavalitsus, Spordiklubi Nipi. Projekti tegevus on ürituse Kamari Veetrall 2016 ja 2017 aastal korraldamine. Tegevust rahastatakse meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus, Põltsamaa piirkonnas. 

 • Kõikse rahvas suusatama, taotleja MITTETULUNDUSÜHING KUNINGAMÄE SPORDIKLUBI 

  Eesmärgiks on propageerida ja tutvustada suusatamist lastele. Samuti propageerida suusatamist kui head tervisespordi ala ja kutsuda suusatama täiskasvanuid. Lumevaesel talvel on Kuningamäe Terviserajal võimalik valmistada kunstlund ja ette valmistada korralik suusarada siis on seda tarvis ka inimestele teadvustada läbi erinevate ürituste. Pakkuda võimalust edasijõudnutele treenida parimates tingimustes ja tugevamate treeningpartneritega. Projekti partnerid: Spordiklubi Nipi, Põltsamaa Vallavalitsus, SA Põltsamaa Spordikool. Projekti tegevused: öösuusatamise korraldamine. Projekti rahastati meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus, Põltsamaa piirkonna eelarvest. 

 • Jõgevamaa käsitöökaubamaja Kuremaa veskis, taotleja SIHTASUTUS KUREMAA TURISMI- JA ARENDUSKESKUS
  Projektieesmärgid on toimiva käsitööliste omavahelise turundus ja tootearendus koostöö loomine Jõgevamaal; lühikese tarneahela ja kohaliku käsitöö otseturunduskanali loomine lisandväärtuseks olemasolevale turismi sihtkohale; Jõgevamaale iseloomuliku käsitöö ühisturundus ja nähtavuse suurendamine Eestis. Projekti partnerid: Mustvee Turismikoda MTÜ ja Kultuuriselts Jensel. Projekti tegevused: käsitöökaubamaja avamine Kuremaa tuulikus ja internetis, koolitused käsitöö tootjatele. Projekti rahastati meetmest 1.1 - ettevõtluse ühistegevused Vooremaa piirkonnas

 • Noortelaagrid 2017/2018, taotleja MITTETULUNDUSÜHING SOKUTURI

  Ühisprojekti üldiseks eesmärgiks on: aktiviseerida noori ning anda neile võimalus parandada ja kaasa lüüa kodukoha tuntuse suurendamisel ning kultuuripärandi väärtustamisel; noorte vaba aja sisustamine kultuurilise tegevusega; noorte loovoskuste arendamine (eneseväljendus, lavaline liikumine, muusika ja sõnakunst; edendada KOVi ja MTÜ koostööd; tõsta piirkonna mainet. Partner, kellega koos projekti ellu viiakse, on Palamuse vallavalitsus. Projekti tegevused: 2017 ja 2018 noortelaagri läbi viimine. Projekti tegevusi rahastati Vooremaa piirkonna meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus.

 • Suveklassika Palamusel, taotleja MITTETULUNDUSÜHING LOOK
  Käesoleva ühisprojekti idee on ühelt poolt tuua kultuur maapiirkonna inimestele lähemale ning teisalt pakkuda maapiirkonnas omanäolises ja looduskaunis kohas Palamuse valla elanikele, aga ka laiemalt Eesti elanikele professionaalset klassikalise muusika kontserte. Oluliseks peame ka piirkonna noorte kaasamist kahe kontserdi korraldamisse, mis ühelt poolt suurendab piirkonna noorte suuremat kaasatust ning teisalt loob see eeldused
  noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Projekti partner on Imre Köök OÜ. Projekti rahastati Vooremaa piirkonna meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus. 
  Loe ka artiklit ajalehes "Vooremaas"

 • Koolilaste ettevõtlikkuse arendamine ja loodavate minifirmade tegevuse toetamine Voore Põhikoolis ning C.R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis, taotleja SAARE VALLAVALITSUS
  Ühisprojekti eesmärk on koostöös kohalike ettevõtjate ja haridusasutustega, soodustada Saare ja Torma valla piirkonna majandusliku arengu edendamist. Eesmärgiks on  noori  kogukonna tegemistesse kaasata ja luua neile head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Projekti partner on Torma Vallavalitsus.  Ühistegevused projektis: õppereisd inspireerivatesse kohtadesse ja koolitused noorte ettevõtlikkuse edendamiseks. Projekt sai rahastuse Peipsi piirkonna ettevõtluse ühistegevuse meetmest 1.1. 

 • Noored kodukülas, taotleja SADALA KÜLADE SELTS
  Projekti eesmärgiks on aktiveerida   Sadala piirkonna kogukondades elavaid noori teadlikult osalema harivates, kasvatuslikes pärimuskultuuri, kohalike traditsioonide ja eesti toitu, säästlikku tarbimist propageerivates laagrites, õpitubades, et suureneks noorte omaalgatus, huvi ja oskus osaleda aktiivselt kohalikus elus ning motiveeriks neid looma kohalikke noorte osalus/esinduskogusid. Projekti partnerid on Sadala Hoolekande Ühing, Sokuturi MTÜ, Kamari Haridusselts, Adavere Mõisa Selts, MTÜ Külade Ühendus, Krabuli Selts MTÜ, Torma vald, Sadala Põhikool, Rahvatantsuselts Meie Mari, Torma valla laste tantsurühm TANTSUPÄKAD. Projekti tegevused: noorte ühislaagrid ja õppepäevad erinevatel teemadel - kokku kaheksa mitmepäevast koostegemist. Projekti kiideti heaks Peipsi piirkonna meetmest 2.1 - kogukondade ühistegevus.  

 • Peipsi Romantika, taotleja MITTETULUNDUSÜHING PARIM VALIK
  Ühisrojekti eesmärgid on; viia aastal 2016. ja 2017. läbi traditsioonilised „Peipsi Romantika kontsertõhtud“, kus lisaks tuntud muusikute ülesastumistele esinevad ka Peipsi piirkonna isetegevuslased; populariseerida ürituse toimumise kohta kui piirkonda; kogukonna aktiivsuse ja MEIE tunde süvendamine läbi kohaliku ajaloo- ja kultuuripärandi tutvustamise ja teadvustamise. projekti partnerid on Kasepää vallavalitsus, Omedu Külaselts, Vanausuliste MTÜ. Projekti tegevusena viiakse aastatel 2016 ja 2017 läbi kontserdid "Peipsi Romantika". Projekti sai heakskiidu meemtest 2.1 - kogukondade ühistegevus, Peipsi piirkonnas.