Päevakorralised

Jõgevamaa Avatud Külaväravad
 

23. juuli 2018 Kell 09:24

4. ning 5. augustil avavad 11 Jõgevamaa tegusat küla oma väravad,  tutvustamaks oma tegemisi ja jagada külaliste , oma küla endiste ja praeguste elanikega  maal elamise  võlusid ja valusid. Meil on Jõgevamaal tugevad kogukonnad, kes panustavad piirkonnas elu hoidmisele oma külades. Mark Twaini  parafraseerides „ Kuuldused külade väljasuremisest on ennatlikud“

Kõik osalevad külad on erilised ja erinevad, mistõttu ei saa öelda, et kui oled ühte näinud, siis oled juba kursis külade tegemistega.

Igas külas on ka omanäolised ja  erinevad kogukonna liigutajad ,  omavahel seob neid soov ja tahe ühiselt tegutseda kodukoha paremaks muutmisel.

Kahel augustikuu päeval ootab külastajaid ees palju põnevat: Kamaris, Lustiveres , Pajusis, Sadukülas, Kuristal, Luual, Sadalas, Hallikul, Assikveres ja Kasepääl. On võimalus osaleda õpitubades,  osa saada  ekskursioonidest, enamikes külades lõpeb päev simmaniga.

Tulge ja saage osa Jõgevamaa külade tegemistest, muredest a  rõõmudest!

Leidke osalevate külade hulgast omale meelepäraseim ja tulge külla! Projekt on toetatud Jõgevamaa Koostöökoja meede 3 „Maakondlikud projektid ja koolitused“ MAK 2014-2020 LEADER meetmest. https://www.facebook.com/Avatud-K%C3%BClav%C3%A4ravad-J%C3%B5gevamaal-548944732174177/

Liia Lust

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus