Sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökoda ootab esitama hindamiskomisjoni liikme kandidaate - pikendame kandideerimist 20. novembrini!

01. november 2018 Kell 09:32

Seoses läheneva taotlusvooruga, ootab Jõgevamaa Koostöökoda kandidaate hindamiskomisjonidesse, kelle ülesandeks on vastavalt hindamiskriteeriumidele hinnata LEADER-meetme projektitaotlusi.

Kui sul on soov panustada Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas maaelu arengusse ja valmisolek osaleda koolitustel, paikvaatlustel ja koosolekutel, siis täida ära Hindmaiskomisjoni liikme CV ja saada aadressile info@jogevamaa.com hiljemalt 20.11.2018. 

Vastavalt Jõgevamaa Koostöökoja põhikirjale, kuuluvad hindamiskomisjonidesse: 

  • ettevõtjate esindaja
  • mittetulundussektori esindaja
  • KOVide esindaja
  • noorte esindaja
  • ekspert.

Igas kolmes piirkonnas (Peipsi piirkond, Vooremaa piirkond, Põltsamaa piirkond) moodustatakse hindamiskomisjon eraldi. Hindamise toimub e-pria keskkonnas digitaalselt, kuid hindajal tuleb osaleda ka paikvaatlusel ja koosolekul.  2019 aasta taotlusvooru hindamine toimub veebruari keskel. 

Hindamiskomisjoni liikme CV