Uued sündmused

Jõgevamaa kohalik toit

Seminar "Kesk-Eesti põllumajandus kui riigi toidujulgeolu garantii" 10. augustil Kuremaa teatriaidas

30. juuli 2021 Kell 12:11

9.-13. augustil toimub ametnike välitööde nädal Kesk-Eestis ehk Jõgeva- ja Järvamaal. Põllumajandusest ja kohalikust toidust räägitakse Kuremaal toimuval seminaril. 

Vaatluse all on kohaliku toidu tootmise ja kohaliku toidutooraine kasutamisega seotud probleemid. Suur hulk põllumajandusega seotud teemasid keerlevad Eesti toidu julgeoleku ja jätkusuutlikkuse ümber. Julgeolek selles mõttes, kas ja mil määral Eesti suudab nii kasvatada kui toota vajalikku toorainet, kontrollida siin kasvatatavat tooret kui väärindada seda. Sellega haakuvad kliimaprobleemid, maaettevõtlus nii suurel, keskmisel kui mikrotasandil, tööhõiveprobleemid ja ka meie toidutraditsioonide jätkusuutlikkus. Laiemalt on vajadus põllumajandus- ja toidupoliitika stabiilsuse järele.

Päeva modereerib Raul Soodla, Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit tegevjuht

Päevakava:

- 9.30 Ametnik ja poliitik põllumehe teenistuses

Muutused maamajanduse tööhõives. Kuidas tõhustada põllumajandusettevõtjate koostööd ametkondadega järelevalvemenetluses ja lubade taotlemisel? Kas võõrtööjõud on maamajanduse paratamatus või võimalus? Biomajanduse, ringmajanduse põhimõtete rakendamine, väärtuslik põllumaa, eri tasandite planeeringud jms.

Ettekandja Janika Lindsalu, Marimarta OÜ.

- 10.00 Arengukavad ja strateegiad 2021-2027

Rohe- ja digipööre maamajanduses uuel EL eelarveperioodil.

Ettekandja Marko Gorban, Maaeluministeeriumi asekantsler.

- 10.30 Arutelu

- 11.00 Kui toit on kohalik…

Eesti Taimekasvatuse Instituudi missioon, liigiline mitmekesisus ja kliimamuutused, kohalik sordiaretus ja kohaliku toidu julgeolek tänaste kiirete muutuste tuules.

Ettekandja Andre Veskioja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor

- 11.30 Eesti toidutraditsioonide jätkusuutlikkus, väiketootjate konkurentsivõime

Väiketootjate roll ja missioon Eesti toidumaastikul ning suurtootjate vahel, tänapäevaste toidutrendide suhestumine Eesti toidupärandisse, toiduturismi võimalused Eesti toidu ja toidutoodete tutvustamisel

Ettekandja Ülle Jukk, Jõgevamaa Koostöökoja kohaliku toidu spetsialist

- 12.00 Kohaliku tooraine kasutamine koolitoidus sh tõrked ja võimalused

Koolitoit kui täisväärtuslik ja kvaliteetne toit, koolitoidu hanked - kartused ja tulemused, mahetoidu võimalused koolitoidus.

Ettekandja Kaja Kesküla, Setomaa Liit MTÜ projekti "Mahe ja muhe" juht

- 12.30 Arutelu

- 13.00 Seminari kokkuvõte

- 13.30 LÕUNA

Seminar on osalejatele tasuta!

Rohkem infot kogu välitööde nädala kohta: https://www.facebook.com/ametnikevalitood

Seminari korraldab Jõgeva vald, täiendav info Triin Pärsim, triin.parsim@jogeva.ee

Täiendatud 29.12.2021: Põllumajandusseminari ja kogu välitööde nädala seminaride kokkuvõtted ning ettekannete failid leiab SIIT