Jõgevamaa kohalik toit

Jõgevamaa kohalik toit

Jõgevamaa toiduvõrgustiku veebiseminari kokkuvõte

30. november 2021 Kell 19:08

Veebiseminar toimus 30. novembril 2021 kell 14-16 MS Teamsi keskkonnas.

Veebiseminari eesmärk oli teha kokkuvõtteid toiduvaldkonnas tänavu toimunust ning tutvustada võimalusi, mis ootavad ees 2022. aastal. Lisaks oli kavas selgitada EL ühekorraplasti direktiivi mõju toidupakkujatele sealhulgas tutvustada korduvkasutatavate toidupakendite võimalusi RingKarbi näitel.

Päevakava:

14.00 – 14.30 – Osalejate kogemusring ja Jõgevamaa toiduga seotud ürituste kokkuvõtted (vt esitlust)

14.30 – 15.00 – Jõgevamaa toiduüritustest 2022. aastal. Toidupakkujate arendusprogrammist

15.00 – 15.30 - EL ühekorraplasti direktiivi mõju ühekorrapakendite kasutamisele. RingKarbi võimalused. Kadrin Pintson, Ökopere OÜ (vt esitlust)

15.30 – 16.00 – Küsimused. Vestlusring.

Seminar toimumist toetas PATEE projekt "Jõgeva maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine 2020-2023" (Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevus „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“).

Seminaril osalemine oli ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA).


Jõgevamaa Koostöökoda