Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Uue strateegia ettevalmistamise visiooniseminarid

06. mai 2022

Jõgevamaa Koostöökoda alustab oma kolmanda tegevusperioodi 2023-2027 arengustrateegia koostamist visiooniseminaridega 17., 24. ja 27.mail. NB! Peipsi piirkonna seminari kuupäev on muutunud.

Inspiratsiooniseminar "MAALE? SEE ON JÄTKUVALT VÕIMALIK!" - kokkuvõte

04. aprill 2022

Jõgevamaa Koostöökoda alustab oma tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 koostamist. Avaseminar tutvustas uue strateegiaperioodi võimalusi ja ettevalmistamise ajakava, tõi näiteid toetusvõimaluste kasutamise kohta maaettevõtluse edendamisel, kutsus üles mõtlema harjumuspärastest raamidest välja nii ettevõtluses kui kogukondade arendamisel ning andis mõtlemisainet, kuhu suundub toidutootmine tulevikus.

Inspiratsiooniseminar "MAALE? SEE ON JÄTKUVALT VÕIMALIK!" 1. aprillil 2022

18. märts 2022
Jõgevamaa Koostöökoda alustab oma tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 koostamist. Kavatseme luua ühisstrateegia, milles panustatakse nii Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse.
Avaseminar tutvustab uue strateegiaperioodi võimalusi ja ajakava, vaatab eri valdkondade perspektiive ning toob näiteid, mida maal on võimalik teha.

Jõgevamaa Koostöökoda alustab tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamist

26. veebruar 2022

Jõgevamaa Koostöökoda annab teada kavatsusest taotleda Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.  


Jõgevamaa Koostöökoda