Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Uuringud

Jõgevamaa kohaliku toidu uuring

31. detsember 2015 kell 09:52

Käesolev uuring viidi läbi eesmärgiga saada ülevaade aktiivsetest Jõgevamaa piirkonda kuuluvatest väiketoidukäitlejatest ja –kasvatajatest. Uuringus hinnati sihtgrupi majanduslikku konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust mõjutavaid tegureid, selleks et Jõgevamaa Koostöökoda saaks planeerida antud valdkonna arendamiseks vajalikke strateegiaid ja tegevussuundi. Eelkõige sooviti välja selgitada kohaliku toidu valdkonna toetamise vajaduse suurus ning valdkonna arendamiseks vajalikud tegevused (läbi koordineerimise ja toetusmeetmete).

Uuringu raames kaardistati Jõgevamaa väiketoidukäitlejad, et saada ülevaade nende paiknemisest ning tootmise, esmase töötlemise, töötlemise ja turustamisega seotud probleemidest ning võimalikest lahendustest väiketoidukäitlejate toodete müügivõimaluste parandamiseks. Üldisem eesmärk oli antud uuringuga aidata kaasa väiketoidukäitlejate jätkusuutlikumaks arenguks, uute tekkeks ning tugistruktuuride efektiivsemaks muutmiseks antud valdkonnas.

LOE: Jõgevamaa kohaliku toidu uuring, 2015, kokkuvõte