Ürituste kokkuvõtted

Jõgevamaa Koostöökoja Üldkoosolek

11. oktoober 2018 Kell 12:28

10.oktoobril toimus Mustvee Kultuurikeskuses järjekordne Jõgevamaa Koostöökoja Üldkoosolek/seminar: 

kell 14.00 Seminar, kus Kadi Ploom ja Kaire Kaasik tutvustasid Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojektide plaane. 

Järvefestival 

kell 15.00-17.00 Üldkoosolek 

 

Üldkoosoleku PÄEVAKORD:

 1. Jõgevamaa Koostöökoja põhikirja muutmine
  Otsuse eelnõu nr 5 Jõgevamaa Koostöökoja Põhikirja muutmine
  Põhikirja muutmise seletuskiri
  Põhikiri, terviktekst
 2. Jõgevamaa Koostöökoja strateegia muutmine
  Otsuse eelnõu nr 6 "Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna arengusrtateegia 2015- 2020" muutmine
  Strateegia muutmise seletuskiri
  Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna strteegia 2015-2020
 3. Rakenduskava 2018 muutmine
  Otsuse eelnõu nr 7 "Jõgevamaa Koostöökoja 2018 aasta strateegia rakendamise kava muutmine"
 4. Rakenduskava 2019 kinnitamine
  Otsuse eelnõu nr 8 "Jõgevamaa Koostöökoja 2019 aasta rakenduskava kinnitamine"
  LISA 1, Jõgevamaa Koostöökoja 2019 aasta rakenduskava
 5. Koostööprojektide kinnitamine (NG kollased aknad koostööprojekt, Järvefestivali koostööprojekt)
  Otsuse eelnõu nr 9 "Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojekti „Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega“ vastu võtmine"
  Otsuse eelnõu nr 10 "Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojekti „Järvefestival“ vastu võtmine"
 6. 2018 aasta majandusaasta audiitori kinnitamine
  Otsuse eelnõu nr 11 "Majandusaasta aruande audiitorkontrolli teostaja valimine ja töö eest tasu määramine"
 7. 2019 aasta liikmemaksud
  Otsus eeelnõu nr 12 "Sisseastumis- ja liikmemaksu kinnitamine"
 8. 2019 Jõgevamaa Koostöökoja tegevused
  Eelarve, tegevuste, koostööprojektide seletuskiri

Üldkoosoleku ettekanne