Taotlusvoorud

Eelteade 2022. aasta I poolaasta Leader-projektide taotlusvoorude kohta

Jõgevamaa Koostöökoda kuulutab 2022. aasta I poolaastal välja kaks taotlusvooru.

Esimeses taotlusvoorus - 23.03 - 4.04.2022 - avatakse ettevõtluse ja kogukondade investeeringute meetmed kõikides piirkondades.

Teises taotlusvoorus - 3.06 - 13.06.2022 - avatakse Covid-taastekava ettevõtluse ja kogukondade investeeringute meetmed kõikides piirkondades ning tavalistest meetmetest kogukondade ühistegevuste maakondlik meede ja kogukondade ühistegevuste meetmed kõikides piirkondades.

Taotlusvooru tingimused kuulutatakse välja neli nädalat enne vastava vooru algust. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas.

Taotlusvoor 2021-2 Kogukondade ühisprojektide, maakondlike koostööprojektide ja koolituste ning COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude leevendamiseks toetusmeetmete voorud

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.

Taotlusvoor toimub 02.-13. oktoobril 2021. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Infopäeva ettekanne on leitav SIIT

Avatud on järgmised meetmed: 

2.1 Kogukondade ühisprojektid

3 Maakondlikud koostööprojektid ja koolitused

5.1 Ettevõtluse investeeringud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks

6.1 Kogukondade ühisprojektid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks

6.2 Kogukondade investeeringud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks

Nõutud dokumendid ühisprojektide ning maakondlike koostööprojektide ja koolituste meetmetes 2.1, 6.1 ja 3:

Nõutud dokumendid ettevõtluse ja kogukondade investeeringute meetmetes 5.1 ja 6.2 :

 • Investeeringu  või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja  hinnavõrdlustabel
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon  
 • Ehitustegevuse puhul kasutage PRIA hinnapakkumust
 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot
 • Ettevõtluse ja kogukonnateenuste investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
 • Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga ja hindamiskomisjoni koosseis https://jogevamaa.com/taotlemine/hindamiskomisjon/ 

Taotlusvoor 2021-1 Ettevõtluse investeeringud ja kogukondade investeeringud

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.

Järgmine taotlusvoor toimub 11.-22. septembril 2021 kuni kell 23.59. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Avatud on järgmised meetmed: 

1.2 Ettevõtluse investeeringud

2.2 Kogukondade investeeringud

Infopäeva ettekanne on leitav SIIT.

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu  või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja  hinnavõrdlustabel
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon  
 • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumust
 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot
 • Ettevõtluse ja kogukonnateenuste investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
 • Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga siit.

Avanevate meetme eelarved:

Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 1.2.1): 82954 eurot;

Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 1.2.2): 184570 eurot;

Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 1.2.3): 45556 eurot;

Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 2.2.1): 47854 eurot;

Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 2.2.2): 106473 eurot;

Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 2.2.3): 26280 eurot;

Taotlusvoor 2020

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.

Järgmine taotlusvoor toimub 3.-13. veebruar 2020 kuni kell 15.00. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Avatud on järgmised meetmed: 

1.2 Ettevõtluse investeeringud

2.2 Kogukondade investeeringud

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu  või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja  hinnavõrdlustabel.
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon  
 • Ehitustegevuse puhul on soovituslik kasutada PRIA hinnapakkumust
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot!
 • Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
 • Ettevõtluse ja kogukonnateenuste investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
 • Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga siit

9. jaanuari 2020 infopäeva ettekande leiate siit

Taotlusvoor 2019

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Järgmine taotlusvoor toimub 7.-14. jaanuaril 2019 kuni kell 14.59. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Avatud on järgmised meetmed: 

1.1 Ettevõtluse ühisprojektid ja koolitused

1.2 Ettevõtluse investeeringud

2.1 Kogukondade ühisprojektid

2.2 Kogukondade investeeringud

3 Maakondlike ja tegevuspiirkonna ühisprojektide ja koolituste meede

Nõutud dokumendid:

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga

6. detsembri 2018 infopäeva ettekanded leiate siit

Taotlusvoor 2018 - Ühisprojektide taotlusvoor

Taotlusvoor on lõppenud.  

 

Taotlusvoor 2017 - II

15:33 22.09.2017

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

2017 aasta II taotlusvooru ootame taotlusi 20. november - 1 detsember kell 15.00 2017. Taotlused esitatakse uues e-pria keskkonnas. Taotlusvoor on lõppenud! Heaks kiidetud taotlused on esitatud PRIAsse rahastamisotsuse tegemiseks. 

Järgmine taotlusvoor on avatud 20-30. märts kell 15:00. Esitada saab ühistegevuste projekte, seal hulgas maakondlikke projekte.

 

Taotlusvoor 2017

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.  Tutvu heaks kiidetud taotlustega siin

Järgmine taotlusvoor on avatud 20.11-1.12.2017 kell 15:00