Jõgeva vald

Jõgeva vald

Ave Autokool rajas endale oma libedasõiduraja

15. jaanuar 2014 Kell 18:24

Tänapäeval tuleb kõigil autojuhilubade taotlejatel läbida ka libedasõidukoolitus. Kui varem oli seda vaja teha alles lõppastmes, siis 2011. aastast kuulub see juba algastme koolituse kavva. Libedasõidu õppimiseks on vaja aasta ringi kasutatavat spetsiaalselt libedasõidurada. Jõgeval tegutsev OÜ Ave Autokool viis varem oma õpilased Pärnusse libedasõitu õppima, sest seal sai libedarada rentida odavama hinna eest kui lähemal asuvas Tartus. 2013. aastal rajas aga autokool Leader-programmi toetusel Torma valda Rääbisele oma libedasõiduraja.

Särtsu libedasõiduraja ehitamiseks ostis autokool tüki maad, millel oli kunagi asunud lennuväli. Sinna oli võimalik rajada maanteeameti poolt kehtestatud nõuetele vastav (ehk vähemalt 300 m pikk ja 25 m lai) rada. Raja aluse valmistas Jõgevamaal tegutsev OÜ Merelen ja epoksükattega kattis selle OÜ Savekate Tartust. Elektrivarustussüsteemi ehitas välja OÜ TAA Elekter Jõgevalt ja raja abihoone OÜ Jõgeva Ehitus. Et libeduse saavutamiseks tuleb raja epoksükiht märjaks teha, lasti raja juurde kaevata ka puurkaev.

Leader-programm toetas Särtsu libedasõiduraja ehitamist 20 000 euroga, kogu kompleksi rajamiseks kulus 37 945 eurot. Omaosaluse tasus firma ise. Samuti tuli firmal tasuda üsna suur summa elektrivõrguga liitumise eest.

Särtsu libedasõidurada on üks viiest libedasõidurajast Eestis ja ainus, mis kuulub vaid ühele autokoolile. Varasemad on rajatud mitme autokooli ühiste jõududega. Tänu oma libedasõidurajale saab Ave Autokool pakkuda oma õpilastele soodsa hinnaga autojuhtimiskoolitust ning teenida raja teistele koolidele väljarentimisega ka lisaraha. Koolil on plaanis osta lisaks senisele kahele veel üks õppesõiduauto ning võtta tööle ka kolmas õpetaja.

2002. aastast tegutsev Ave Autokool on Eesti Autokoolide Liidu liige. Autoregistrikeskuse 2012. aasta eksamitulemuste põhjal oli Ave Autokool Eesti kahesaja autokooli hulgas parim. Selle kooli õppuritest läbis eksami esimesel katsel tervelt 87,5 protsenti.


Jõgevamaa Koostöökoda