Jõgeva vald

Jõgeva vald

Laiuse mäel saab nautida talvemõnusid ja kultuuri

10. august 2014 Kell 21:00

Jõgevalt veidi Mustvee poole jääb Vooremaa maastikurajooni kõrgeim, Laiuse voor. MTÜ Laiusemäe Arenduskeskus on asunud selle suhteliselt järsku läänenõlva talverõõmude nautimiseks kasutusele võtma. Unikaalse vaatega paigal on potentsiaali ka suviste kultuurisündmuste toimumiskohana.

Multifunktsionaalse puhkeala väljaarendamiseks on MTÜ Laiusemäe Arenduskeskus saanud kolme projektiga ühtekokku 108 458 eurot Leader-toetust. Esimene, 2009. aastal rahastatud projekt (seda toetati 56 106 euroga) võimaldas tellida tulevast puhkeala hõlmavate kinnistute (üks neist kuulub Jõgeva vallale ja kaks eraomanikule, ent kõik kolm on antud Laiusemäe Arenduskeskusele kümneks aastaks rendile) detailplaneeringu, valmistada ette lumetootmiseks vajaliku veevõtukoha, soetada lumekahuri ja välja ehitada elektrivõrguga liitumise.

Detailplaneering telliti OÜlt Manglusson, OÜ Merelen puhastas ja süvendas Linnu kinnistul asuva tiigi ning rajas veevõtukaevu. Pruugitud lumekahur soetati Soome firmast Kessu OY, mis on lumetootmisseadmete ja suusatõstukite turul olnud juba aastaid tugev tegija. Uue alajaama, mida oli vaja selleks, et varustada mäge tõstuki, lumetootmissüsteemi, valgustuse jms töölepanekuks vajaliku amperaažiga vooluga, ehitas Eesti Energia.

Järgmise, 2010. aasta jaotusest saadud 26 561 eurot võimaldasid tellida OÜst Sirje Projektbüroo Laiuse mäe jalamile püstitatava teenindushoone ja mäe otsa rajatava laululava eskiisprojektid. Kahekorruseline teenindushoone, milles saab olema 670 ruutmeetrit pinda, tuleb mäealuse parklaga ühele tasapinnale. Sinna on plaanis rajada toitlustuskoht, duširuumid ning mitmesuguste, ka suvel kasutatavate spordivahendite laenutuspunkt. Laululava projekti puhul on arvestatud nii sellega, et laval saaks pidada maakonna laulupidu, kui ka sellega, et seal võiks korraldada nn tuurikontserte. Praegu on Jõgeva linnale lähim paik, kus selline vajalik rajatis eksisteerib, Palamuse.

Lisaks teenindushoone ja laululava eskiisporjektile valmis teise projekti raames Laiuse mäe elektrivarustuse projekt. MTÜ Laiusemäe Arenduskeskus on asunud otsima ettevõtjast partnerit, kes oleks huvitatud teenindushoone rajamisse investeerimisest ning hiljem hoone majandamisest. Ka laululava ehitamise rahastamiseks otsitakse sobivaid variante.

2013. aastal rahastatud projekti (seda toetati 25 791 euroga) tulemusena rajati Laiuse mäe jalamile parkla 62 auto ja nelja bussi tarvis. Õigupoolest sai esialgu teoks parkla ehituse esimene etapp, mille käigus OÜ Merelen tegi ära mullatööd ning kattis tasandatud parkla liiva ja purukruusaga. Teisel etapil, mille tarvis alles raha otsitakse, kaetakse parkla jämeda kruusaga, ääristatakse äärekividega ja asfalteeritakse. Teise etappi jäävad ka parkla ümbruse haljastustööd.

Ehkki Laiuse mäe atraktiivseks puhkealaks muutmisel on veel palju teha, on seal juba praegu võimalik talvel mäesuuskade, lumelaua või lumetuubiga sõita. 2. veebruaril 2013. avati mäel suusatõstuk ja lumetuubide laenutus. Nädalalõputi hakkas tegutsema ka välikohvik. Et kevad tol aastal tulekuga ei kiirustanud, said huvilised Laiuse mäel talvemõnusid nautida tervelt kaks kuud. Huvilisi sõitis kohale ka kaugemalt, näiteks Avinurmest, sest lähiümbruses pole teisi selliseid kohti, kus mäespordialasid harrastada.

Järgmine, 2013./2014. aasta talv oli aga paraku nii soe ja lumevaene, et talispordihooaega Laiuse mäel ei õnnestunudki avada. Tõstuk seisis jõude ning kui veebruaris lõpuks külm saabus, polnud mõtet ka lumekahurit käivitada: kallis kunstlumi oleks niikuinii varsti ära sulanud.

Lisaks Leader-programmist saadud summadele on Laiusemäe Arenduskeskus investeerinud Laiuse mäe arendamisse oma raha. Mõnedes ettevõtmistes on toeks olnud ka Jõgeva vald.

Vaatamata sellele, et Jõgeva ümbrus pole just rahvarohke piirkond, kavatseb MTÜ Laiusemäe Arenduskeskus jätkata Laiuse mäe puhkealaks muutmist, sest kui ka need võimalused, mida loodus ettevõtluse arendamiseks pakub, kasutamata jätta, võib elu maapiirkondades üldse hääbuda. 2014./2015. aasta talveks loodab Laiuse mäe arendaja lumerohket talve. 2014. aasta suvel testiti ka Laiuse mäge kui kultuurisündmuste toimumispaika: 10. augustil andsid seal kontserdi AraBella ja Alen Veziko.


Jõgevamaa Koostöökoda