Kasepää vald

Kasepää vald

Peipsi-äärne peopaik omadele ja külalistele

02. juuni 2013 Kell 19:44

Kasepää vallas asuv Tiheda küla võib uhkeldada omanäolise külaväljakuga, millele lisab atraktiivsust asukoht: väljak on rajatud otse majesteetliku Peipsi järve kaldale.

Külaväljakut ja laululava hakati rajama 2009. aastal, mil Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse (meede 3.2) abil valmis laululava betoonkarkass ning Kohaliku omaalgatuse programmi toel trepid ja pingid. Ehituse teise etapi tööd tehti 2012. aasta suvel ning nende tarvis taotles külaväljakut haldav Omedu külaselts toetust Leader-programmist. Teisel etapil tehti maapinna planeerimistöid ning paigaldati terrassipiirded ja terrassilaudis koos aluskarkassiga. Tehti ka elektritöid: paigaldati maa-alune kaabel, piirdevalgustid, toitekaabel, peakilp ja jaotuskilp. Tänu uutele elektripaigaldistele pole laululaval toimuvate ürituste ajaks vaja enam elektrit pikendusjuhtmetega kohale vedada. Tiheda külaväljaku ja laululava ehitamise teise etapi tööd teostas parima hinnapakkumise teinud AS Cobra Grupp.

Teise etapi tööde kogumaksumus oli 21 286 eurot, sellest 19 158 tuli Leader-programmist ning ülejäänu kattis külaselts Kasepää vallalt saadud tegevustoetusest. Et Leader-programmist saadi raha mõnevõrra vähem kui küsiti, tuli selle etapi tööde hulgast välja jätta laululava ette poolkaare kujulise tantsupõranda ehitamine. Tänu riigieelarvest saadud 6400 eurosele toetusele õnnestus tantsupõrand siiski veel samal aastal valmis ehitada. Nüüd on laululavalt puudu veel ainult liimpuidust kaar. Ent sellegi tarvis on Jõgevamaa Koostöökoda Omedu külaseltsile juba Leader-toetuse eraldanud. Lavakaar on juba tellitud ning kui see 2013. aasta suvel paigaldatakse, on see nagu i-le täpi panek. Kohaliku omaalgatuse programmi toel tehakse külaväljakul veel haljastustöid ning ehitatakse välja maakivimüüriga piiratud lõkkeplats. Kui kõik see tehtud saab, saab väikese Kasepää valla rahvas endale tõesti suurepärase kooskäimis- ja pidude pidamise paiga, kuhu meelsasti tuleb ka kaugem rahvas. Kasepää valla endagi elanikkond paisub suviti ju tunduvalt suuremaks.

Tiheda külaväljak ja laululava on leidnud juba üsna tihedat ja mitmekülgset kasutamist. 2009. aastal toimus seal Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu, 2012. aasta suvel Jõgevamaa memme-taadi suvepidu. Seal on korraldatud ka kontserte ja teatrietendusi. Ka 2013. aasta suvel on tulemas mitu sündmust: esinema on tulemas ansamblid Meie Mees ja Põhja-Tallinn ning Vana Baskini Teater. Aset leiab ka kahepäevane kontserditsükkel „Peipsi romantika”.


Jõgevamaa Koostöökoda