Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Maakondlikud projektid

Raamat, mida tasub teistel maakondadel kadestada

09. oktoober 2014 kell 04:44

Jõgevamaal on väärikas spordiajalugu. Maakonna spordiliidu Kalju eestvõttel ja Leader-programmi toetusel on see nüüd raamatukaante vahele saanud. Tiit Lääne raamatu “Jõgevamaa spordielu — algusest tänaseni” esimest osa esitleti Jõgeva kultuurikeskuse kammersaalis 2013. aasta 22. augustil, teist osa sealsamas 2014. aasta 17. jaanuaril.

 

Kui algul oli plaanis kogu Jõgevamaa spordilugu ühte raamatusse ära mahutada, siis peatselt sai selgeks, et see pole võimalik. Tiit Lääne on Jõgevamaa spordi ja sportlaste kohta andmeid kogunud ja talletanud ligemale nelikümmend aastat ning konkreetselt seda raamatut ette valmistades hankis ta arhiividest, ajakirjandusest ning endistelt sportlastelt ja sporditegelastelt materjali veel tublisti juurde. Et väärt kraam niisama seisma ei jääks, võeti vastu otsus, et raamat ilmub kahes osas. Teatud mõttes lõhkus see küll teose ülesehituse terviklikkuse, ent mingi kompromiss tuli paratamatult leida.

Kaheosalises teoses annab autor kõigepealt ülevaate Jõgevamaale enam kuulsust toonud spordialadest (tähestiku järjekorras) ja seejärel ülejäänud spordialadest, mida siinmail arvestataval tasemel harrastatud. Järgnevad spordiklubisid, -koole, piirkondlikke spordimänge, õpetajaid-treenereid ja spordijuhte tutvustavad peatükid ning spordistatistika. Selles osas on ära toodud individuaalselt või võistkondlikult Eesti meistriks tulnud sportlased, rahvusvaheliste tiitlivõistluste ning NSV Liidu meistrivõistluste, üleliiduliste spartakiaadide ja maanoorte meistrivõistluste medalivõitjad, samuti kõik olümpiamängudel võistelnud Jõgevamaa sportlased.

Tiit Läänel jätkuks tegelikult materjali ka maakonna spordiajaloo raamatu kolmanda ja neljanda köite jaoks, sest eraldi kajastamata on noorte- ja veteranide sport, spordiobjektid ning spordi toetajad.

Jõgevamaa spordiajaloo raamatut koostades püüdis Tiit Lääne vältida selle kujunemist pelgaks nimede ja tulemuste jadaks, mis ei huvitaks kedagi peale paadunud spordifanaatikute. Otsides raamatu jaoks kõnekaid lugusid, leidis ta selliseidki, millest tal vaatamata maakonna spordielu heale tundmisele senini aimugi polnud. Rohkete fotodega illustreeritud raamatut tasub teistel maakondadel kadestada: teadaolevalt pole nii põhjalikku teost ilmunud veel ühegi maakonna spordiloo kohta.

Raamatu „Jõgevamaa spordielu — algusest tänaseni“ kumbagi osa trükiti OÜ Vali Press trükikojas 1300 eksemplari ning neid saavad kõik soovijad soetada JSL Kalju kontorist.

Maakonna spordiajaloo raamatu I osa üllitamiseks käivitatud projekti raames valmis ka Jõgevamaa Spordiliidu Kalju uus kodulehekülg, mille kujundas SK Kujundus OÜ. Tänu 2012. aasta septembris valminud nüüdisaegsele võrguküljele on paranenud spordihuviliste teavitamine spordisündmustest ja saavutatud tulemustest. Tänu teabelevi operatiivsusele on võimalik kaasata rohkem Jõgevamaa elanikke erinevatele tervisespordisündmustele.

Leader-programm toetas Jõgevamaa spordiajaloo raamatu I osa üllitamise ja JSL Kalju kodulehe uuendamise projekti 14 965 euroga ning sama raamatu II osa väljaandmise projekti 11 196 euroga. Suurem osa rahast kulus raamatu koostamise, tekstide kirjutamise, toimetamise, kujundamise ja küljendamise eest tasumiseks, fotode ja nende kasutusõiguse soetamiseks ning raamatu trükkimiseks. Kodulehe uuendamiseks kulutati Leader-toetust 1395 euro ulatuses. Kokku läksid kaks projekti maksma 29 067  eurot. Omaosaluse projektis tasus spordiliit Kalju osaliselt oma taskust, osaliselt kasutati selleks aga spordihuviliste tehtud annetusi.