Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Pajusi vald

Kui juba koos käia, siis selleks, et õppida

13. detsember 2013 kell 06:14

Vägaris on päris palju käsitööhuvilisi ning neil on ühte kortermajja sisse seatud õdusa külakeskuse näol ka koht, kus koos käia. Ent kui juba koos käia, siis tuleks ka vana ja läbiproovitu kõrvale midagi uut õppida, arvasid Vägari käsitöönaised ja nii käivitatigi kohaliku külaseltsi ehk MTÜ Vägari eestvõttel käsitöö õpitoad. Käsitöötarkust kutsuti jagama Põltsamaal tegutseva Käsiteokoja perenaised Katre Arula ja Kersti Pook.

Kõigepealt võtsid aga Vägari käsitööhuvilised ette hoopis sõidu Põltsamaale, et Katre ja Kersti ning nende tegemistega tuttavaks saada. Käik osutus vägagi põnevaks ja kasulikuks. Käsiteokojas viibides tekkis õpitubades osaleda soovijatel parem ettekujutus sellest, mida õppima hakatakse.

Seejärel algasid juba tegevused kohapeal, st Vägari külakeskuses. Kersti Poogi juhendamisel õpiti kangakudumise algtõdesid ja kirikinda kudumist, Katre Arula juhendamisel lapitööd ja nõelviltimist. Käsitöö õpitoad tegutsesid 2011. a septembrist kuni 2012. a novembrini. Kangakudumist ja lapitööd õpiti kokku 30 tunni ulatuses, nõelviltimist ja kirikinda kudumist 24 tunni ulatuses.

Kõigil kursustel osales üle kümne inimese. Enamik osalejaid olid Vägarist, Tapikult ja teistest Pajusi valla küladest, ent huvilisi tuli kohale ka Jõgeva ja Puurmani vallast. Õpetajatega olid kõik väga rahul. Kersti ja Katre on oma ala head spetsialistid, ent samas jätkub neil õpilaste, ka päris algajate suhtes kannatlikkust ja mõistmist.

Iga kursuse lõppedes korraldati valminud töödest näitus Aidu raamatukogus. Viltimis- ja kudumistööd, mis on mõõdult väiksemad, pandi välja koos, lapitöödest ja telgedel kootud esemetest olid aga eraldi näitused. Raamatukogu on väga külastatav koht ning tänu sellele oli ka käsitöönäitustel palju vaatajaid.

Kui nooremad kursuslased vaimustusid kõige enam lapitööst, siis vanematele „istus” kõige enam kangakudumine. Lapitöö nõuab väga teravat silma ja tundlikke sõrmi, vanemal inimesel ei pruugi neid aga enam võtta olla. Kasulikke teadmisi said siiski kõik õpitubades osalenud. Käsitööga elatist teenima enamik neist kindlasti ei hakka, ent kasu on ju sellestki, kui oskad kaunistada oma kodu ja valmistada toredaid kingitusi teistele. Lapitehnika õpitoas valminud teki- ja jalatsikotid läksidki paljudel kingituseks.

Vägaris toimunud käsitöö õpitube toetas Leader-programm 2893 euroga. Selle raha eest korraldati õppekäik Käsiteokotta ning tasuti õpetajatele juhendamise ja kohalesõitmise eest. Ka osa vajalikke materjale soetati projektirahast, osa tuli kursuslastel aga ise muretseda. Projekti omaosaluse tasus külaselts  tegevustoetuse abil.

Esimene käsitöö õpitubade projekt ajas Vägari naistel „hamba” nii „verele”, et 2013. aastal tuli nende survel käivitada juba uus samasugune projekt ning sedagi toetab Leader-programm. Ning kui esimese kangakudumise õpitoa ajaks tuli Vägari külaseltsil kangasteljed laenata, siis nüüd on seltsil juba endal kahed teljed, mis saadud lahketelt inimestelt annetusena. Nüüd on need külakeskuses üleval ja jõude need kuigi tihti ei seisa.