Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Pajusi vald

Väärtuslikule hoonele uus elu

25. veebruar 2014 kell 13:48

Pajusi vallas tegutseva OÜ Paalakalda põhitegevuseks on metsa majandamine, ent ajendatuna firma omaniku Lembit Paali ajaloohuvist on osaühing ära ostnud ka paar Pajusi mõisa kompleksi kuuluvat muinsuskaitsealust hoonet, sealhulgas ait-kuivati. Selle kordategemisele aitas algtõuget anda Leader-programmist saadud toetus.

 

Kinnismälestise kordategemist on vaja alustada selle inventariseerimisest ning sellele muinsuskaitse eritingimuste koostamisest. Nimetatud dokument annab raamistiku projekteerijalt: sätestab, mida tohib lammutada, mida tuleb kindlasti säilitada jne. OÜ Paalakalda saigi Leader-toetust ait-kuivati inventariseerimiseks, muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks ja projekteerimiseks. Inventariseerimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine usaldati vastava ala spetsialistile Andres Sildrele, seinte, vahelae ja katuse avariiolukorra likvideerimise projekt telliti Projektgrupp Rosenberg OÜlt. Tööd said tehtud 2011. aastal ning läksid ühtekokku maksma 5113 eurot, millest 3067 eurot tuli Leader-programmist.

Kahe järgneva aasta jooksul on OÜ Paalakalda ait-kuivati kallal kõvasti tööd teinud.

Paekivihoone küljest lammutati sinna nõukogude ajal ehitatud puidust ja tellistest punkrid ning laoti tekkinud ava korralikult kinni, parandati varisevad müüriosad ning ukse- ja aknaavad. 2014. aastal on plaanis lõpuni ehitada eelmisel aastal alustatud katus, panna ette aknad-uksed jne.

Nähes, et omanik kaitsealuse hoone kallal targalt ja agaralt toimetab, tuli appi ka riik: nii 2013. kui ka 2014. aastal eraldati mälestise avariiremondiks Muinsuskaitseameti kaudu riiklikku toetust. Omanik on hoone ja selle ümbruse kordategemisse investeerinud siiski oluliselt suuremaid summasid kui riik.

Kui hoone korda saab, tahab OÜ Paalakalda sinna paigaldada Kallaste lähedalt ostetud vanad veskiseadmed ning hakata huvilistele näitama, kuidas omal ajal püüli, tangu ja kruupe tehti. Hoonesse on plaanis kokku tuua ka muid teraviljakäitlemisega seotud masinaid, mida Lembit Paal aastate jooksul kogunud ja korda teha lasknud on, ning kujundada ait-kuivatist omalaadne muuseum.