Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Pala vald

Pala rahvas sai ujumisvõimaluse

11. oktoober 2013 Kell 10:49

Pala küla idapoolses servas seisis senini kasutult üks eraomanikule kuuluv soine maatükk. 2013. aasta septembri algul avati samas paigas ökopaisjärv, mis kaunistab maastikku, puhastab Pala oja vett ning pakub kohalikele elanikele ka ujumisvõimalust.

Ökopaisjärve hakati MTÜ Pala Puhke- ja Turismikeskus ning Pala spordiklubi eestvedamisel rajama eelkõige maastiku korrastamise eesmärgil. Maa omanik, kes ise nii põllupidamiseks kui ka ehitamiseks sobimatu paigaga midagi peale hakata ei osanud, andis maatüki MTÜdele vastava lepingu alusel tähajatult kasutada.

Ökopaisjärve rajamise võttis enda peale kohalik ehitusfirma. Ehitusprotsess kujunes ettearvatust pikemaks, sest paaril korral tuli olude sunnil vahetada alltöövõtjat ning mõned tööd tuli ka uuesti teha. Sügisel paisjärve sängist välja kaevatud pinnas vajus kevadel näiteks savise kalda libeduse tõttu järve tagasi.

Järvesäng valmis juba 2013. aasta suve algul, ent paisuosa ehitamine lükkas järve avamise sügise hakule. Tänu sellele, et suvine soe püsis septembri alguseni, kujunes avamispidu, millel osalesid vetevana ja näkineitsid, siiski meeleolukaks ning kohalik rahvas jõudis uues supluskohas enne ilmade jahenemist veel veidi rannamõnusid nautida. Ehkki Pala vald piirneb Peipsi järvega, polnudki seal senini korralikku ujumiskohta. Vallakeskus asub aga liiatigi järvest mitu kilomeetrit eemal.

1,2 hektari suuruse paisjärve ujumiseks mõeldud osal on sügavust 2,5 meetrit. Veesilma see osa, millesse suubub Pala oja, on aga ainult poole meetri sügavune. Madalas vees saab kasvada tihe vetikamass, mis hoiab kinni maaparandussüsteemidega peakraave pidi ühendatud oja poolt metsadest ja põllumajandusmaadelt kokku toodava prahi ja setted. See puhastav ala annabki põhjust nimetada uut paisjärve ökopaisjärveks. Paisjärvest läbi voolav Pala oja suubub edasi Kääpa jõkke ning sealtkaudu Peipsi järve.

Juba järve avamise ajaks said tänu kohalike ettevõtjate abile järve kaldale püsti mõned kiiged. Tulevikus on plaanis järvele rajada ujuvsild, millel saaks kala püüda, jalutada või päikest võtta.

Pala ökopaisjärve rajamiseks taotlesid MTÜ Pala Puhke- ja Turismikeskus ning Pala spordiklubi toetust kahest erinevast maaelu arendamise fondist. Pala Puhke- ja Turismikeskus sai paisjärve ehitamiseks ja selle ümbruse korrastamiseks Leader-programmist 31 955 eurot. Omaosalus tasuti  tegevustoetusest.