Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Pala vald

Haagisplatvorm aitas likvideerida „pudelikaela”

25. veebruar 2014 kell 13:49

OÜ Puukujurid on väike, aga toimekas ettevõte, mis kuulub kahele vennale, Taavi ja Tanel Pirgile. Pala vallas 2011. aastast tegutseva firma kõige minevamaks toodanguks on nõia eluaset meenutavad laste mängumajad ja piraadilaeva kujulised mänguväljakud, ent tehakse ka tavalisi kiikede ja liumägedega mänguväljakuid, aiamööblit ja puukujusid. Vendadel Pirkidel on välja kujunenud omapärane loojakäekiri. Oma firma toodete disainijateks ongi nad ise. Tihti võtavad nad selle juures arvesse ka klientide soovitusi.

Kui esialgu müüs OÜ Puukujurid oma toodangu enamasti Eesti tarbijatele, siis tasapisi on üha kasvanud välismaiste tellimuste osakaal. Nõiamaju ja piraadilaevu ostetakse näiteks päris hästi Rootsis. Suuremõõtmeliste toodete Rootsi viimisel kujunes aga n-ö pudelikaelaks veovahendi puudumine. Kui Eestis asuvatesse sihtkohtadesse võib nõiamaju ja piraadilaevu ka tavalises sõiduauto järelkärus ühekaupa kohale toimetada, siis Rootsi on mõtet kohale sõita ainult siis, kui kaasa saab võtta suurema koguse. Ja kohale sõita on nii või naa vaja, sest tegemist on üpris eripäraste toodetega, mille paigaldamiseks on vaja oskajat inimest.

Transpordiprobleemi likvideerimiseks soetas OÜ Puukujurid endale 2014. aasta jaanuaris Leader-toetuse abil haagisplatvormi, mis võimaldab korraga tellijani viia suurema koguse toodangut.  4,5 x 2,21 m suurune platvorm osteti samuti Pala vallas tegutsevalt OÜlt AT Maagrupp. Nimetatud firma hankis kõigepealt Saksamaal toodetud standardse haagisplatvormi ning täiendas seda vastavalt OÜ Puukujurid vajadustele kaldtee ja vintsiga. Need võimaldavad kauba ilma tõstukita platvormile laadida. Haagisplatvorm läks maksma 4300 eurot, sellest 2580 eurot tuli Leader-programmist.

Senini on kogu töö OÜs Puukujurid ära teinud firma omanikud. Et tellimuste arv üha kasvab, kavatsetakse lähiajal tööjõudu juurde palgata.