Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Pala vald

Treeninguvõimalus toodi koju kätte

05. august 2014 kell 03:58

Tervise hoidmiseks on vaja oma keha treenida nii linna- kui ka maainimesel, ent linnainimesel on juhendaja käe all trennitegemiseks oluliselt suuremad võimalused kui maainimesel. MTÜ Pala Valla Noored otsustas oma kandi inimestele selles osas appi tulla ning asus kohapel arendama tervist edendavaid huviringe.

2012. aasta septembrist kuni 2013. aasta juunini oli Pala kandi inimestel võimalus osaleda Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi treeneri Marju Azarovi juhendatavatel matipilatese ja zumbatreeningutel. Treener käis kohal kahel korral kuus. Kahetunnist treeningut alustas ta pilatesega, teine pool oli pühendatud zumbale. Treeningud toimusid kohalikus koolimajas.

Pilates parandab rühti, tugevdab keha sisemisi stabiliseerimislihaseid ja kogu lihaskonda, intensiivistab hingamislihaste tööd, parandab ajutegevust jne. Zumba on emotsionaalsem ja tantsulisem treenimisviis, mis meeldib just noorematele ja aktiivsematele inimestele.

Treeningutel osales umbes 30 inimest, kellest nooremad olid nelja-viieaastased, vanemad aga viie-kuuekümnesed. Enamik trenniskäijaid olid Pala valla inimesed, ent tervist tuldi trenniga parandama ka Alatskivilt ja Kallastelt.

Tänu Leader-programmist saadud toetusele olid treeningud tasuta. Hiljem läks huvi küll nii suureks, et trenniskäijad otsustasid omast taskust lisaraha välja käia ning paluda treeneril igal nädalal kohal käima hakata. Pilatese harjutusi tehakse teatavasti matil. Et mati puudumine ei saaks trenni tulekul kellelegi takistuseks, soetas MTÜ Pala Valla Noored endale projektiraha eest 20 Gymstick võimlemismatti.

Et tervist edendavad huviringid saaksid Palal edaspidi ka projektirahata toimida, otsustas MTÜ Pala Valla Noored leida kohapealt inimese, kes oleks nõus treeninguid juhendama, ning pakkuda talle koolitusvõimalust. Selline inimene leitigi. Mirje Põld on ameti poolest Pala vallavalitsuse pearaamatupidaja, ent talle kui Ranna rahvamaja naisrühma liikmele pole liikumisharrastus võõras ning massöörikoolituse läbinud inimesena omas ta juba varasemast üldisi tervisealaseid teadmisi. Mirje Põld läbis matipilatese alase koolituse 2013. aasta aprillist augustini Tallinnas Flexus Pilates Studios ning tema õpingute eest tasumiseks kasutas MTÜ Pala Valla Noored teise, 2013. aastal käivitatud Leader-projekti raha. Hiljem on Mirje Põld oma oskusi veel oma käe peal täiendanud. Nüüd on Pala trennihuvilistel kohapealt võtta oma treener. Ka tema trennis käies tuleb muidugi maksta osalustasu, ent see on oluliselt väiksem, kui oleks kaugemalt kohale sõitva treeneri puhul.

Et Pala noortekeskuse tegevust aktiviseerida, korraldas MTÜ Pala Valla Noored esimese, 2012. aasta projekti raames veel kahepäevase projektikoolituse, mille viis läbi OÜ Kroonprojekt koolitaja Jaan Urvet. 2012. aasta juunis aset leidnud koolitusest kutsuti peale oma MTÜ liikmete osa saama ka Halliku Hariduse Seltsi, MTÜ Kaldapiäskesed, MTÜ Pala Puhke- ja Turismikeskus ning vallavalitsuse esindajaid. Ilma korraliku projektikirjutamis- ja –juhtimisoskuseta pole tänapäeval ju võimalik maaelu edendada.

Kahe tervist edendavate huviringidega seotud projekti teostamiseks sai MTÜ Pala Valla Noored Leader-programmist 2922 (1849+1080) eurot. Projektide kogumaksumuseks kujunes 3458 (2258+1200) eurot. Omaosalus kaeti vallalt saadud tegevustoetuse abil.