Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Palamuse vald

Päästjate tööruumid said soojemaks

20. september 2013 Kell 14:25

Palamuse vabatahtliku päästekomando käsutuses olev hoone (see kuulub Palamuse vallale) pole küll uus, ent on päris heas korras. Küttetorustik ja radiaatorid olid aga senini vahetamata. Nii olidki mitmel pool seinas roostetanud radiaatorid, mõne ruumi pidi aga radiaatori asemel soojaks kütma lihtsalt natuke jämedam toru.

2013. aasta suvel ostis MTÜ Palamuse Pritsumehed Leader-programmist saadud toetuse abil esimese ja teise korruse meeskonnaruumide tarvis uued küttetorud ja radiaatorid ning MTÜ liikmed panid need oma jõududega paika. Uuendatud süsteem võimaldab soojust otstarbekamalt jagada: neis ruumides, kus inimesed pidevalt viibivad, võib hoida temperatuuri kõrgema, teistes aga madalama.

MTÜ Palamuse Pritsumehed küttesüsteemi renoveerimise projekti toetas Leader-programm 2530 euroga, omaosaluse kattis komando omavahenditest.

Mõni aeg tagasi said vabatahtlikud komandohoone korrastamiseks ka umbes 5000 eurot CO2 kvoodiraha. See kulutati alumise korruse akende väljavahetamiseks (üleval olid need juba vahetatud) ja lae soojustamiseks puistevillaga. Tänu neile ettevõtmistele on päästjate olmetingimused paranenud, aga küttekulud samas vähenenud. Sooja toodab komandohoones gaasikatel. See muretseti mõned aastad tagasi ning väljavahetamist veel ei vajanud.

Palamusel tegutses paarkümmend aastat kutseline komando, ent 2012. aasta mai keskel see suleti. Kogu Eestis likvideeriti siis ühtekokku üheksa riiklikku komandot, ent Palamusel kujunes kutselise komando nukravõitu lõpurivistus üksiti vabatahtliku komando avarivistuseks: MTÜ Palamuse Pritsumehed oli juba moodustatud ja võttis kutseliselt komandolt praktiliselt kohe valvekorra üle. Vabatahtliku komando moodustamisel oli lisaks riigi toetusele väga oluline kohaliku kogukonna, eriti vallavalitsuse toetus. Komando moodustamist ja käigushoidmist on toetanud ka mõned kohalikud ettevõtjad, kes mõistavad sellise üksuse vajalikkust.

Vabatahtliku komando 2013. aasta mais peetud esimesel sünnipäeval tõdes Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, et nii mõnegi näitaja poolest on Palamuse vabatahtlikud Eesti vabatahtlike komandode hulgas parimad: häire korral suudavad nad minuti ja 48 sekundi jooksul välja sõita ning sündmuskohale jõuavad keskmiselt seitsme minutiga. Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi aga kinnitas, et vabatahtlik komando, mille mehed on iga kell valmis kahe auto ja nelja mehega välja sõitma, on kutselistele päästjatele väga suureks toeks.