Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Mustvee linn

Põltsamaa vald sai aastaks oma ajalehe

20. september 2013 kell 14:23

Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest pole Põltsamaa vallal oma ajalehte. Põltsamaa linna ja selle laiema ümbruse uudiseid vahendab küll ajaleht Vali Uudised, ent selle veergudel ei jää konkreetselt Põltsamaa valla elu-olu tutvustavatele materjalidele piisavalt ruumi. Ning tavaliselt pääseb väiksemates paikades toimuv leheveergudele üksnes siis, kui mingid probleemid on tekkinud.

Eelöeldust lähtudes käivitati Põltsamaa vallas Kamari Haridusseltsi eestvedamisel ja Leader-programmi toetusel projekt, mille käigus anti välja neli numbrit valla külade infolehte. Iga numbri fookuses oli eri piirkond. Kamari piirkonnale pühendatud infoleht ilmus 2011. aasta mais, Lustivere piirkonnale pühendatud infoleht 2011. aasta detsembris, Esku piirkonnale pühendatud infoleht 2012. aasta aprillis ja Adavere piirkonnale pühendatud infoleht 2012. aasta juunis. Numbrite jaoks valmistasid materjali ette vastavalt Kamari Haridusselts, Lustivere külaselts, Esku külaselts ja Adavere Mõisaselts. Kirjutajateks-pildistajateks olid enamasti külainimesed ise, ent mõnel puhul kasutati ka ajakirjaniku abi.

Infolehtede vahendusel sai vallarahvas teada, kuidas valla neljas piirkonnas elatakse: millega tegeldakse koolides, lasteaedades, kultuuriasutustes, külaseltsides ja taidlusrühmades. Tutvustati ka piirkonna ettevõtteid ja nende toodangut, jagati rahvale mitmesugust jooksvat infot ja trükiti ära kultuurikalender. Infolehe teises numbris meenutati muu hulgas seda, kuidas vald kakskümmend aastat tagasi omavalitsusliku staatuse sai ning tehti kokkuvõtteid selle aja jooksul eri valdkondades toimunust.

A4 formaadis kaheksaküljelised infolehed kujundati ja trükiti OÜs Vali Press. Trükiarv oli eri piirkonna lehtedel erinev, jäädes vahemikku 1400-1700. Lehte jagasid külaseltsid ja valla 20. aastapäevale pühendatud lehe said kõik sellepuhusel pidulikul aktusel osalejad. Lehed olid saadaval ka vallamajas ning nende elektroonilised variandid on üleval Põltsamaa valla kodulehel.

Infolehe neli numbrit läksid ühtekokku maksma 2024 eurot, millest trükkimisele kulus 1225 ja materjalide koostamisele 799 eurot. Leader-programm toetas infolehtede projekti 1278 euroga, omaosaluse kattis külaselts vallalt saadud tegevustoetuse abil.