Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Mustvee linn

Järvelinna lapsed viidi mere äärde

Suvevaheajal tahavad õpilased eelkõige puhata, ent vaheaja lõpupoole on ärksamad neist valmis taas uusi teadmisi vastu võtma. Mustvee avatud noortekeskus Peipsikad korraldaski 2013. aasta augustis 36 Mustvees elavale või vanavanemate kaudu Mustveega seotud lapsele looduslaagri Läänemaal Silma õpikojas

Raamat, mis kasvatab meie-tunnet

Mustvee on omapärane kakskeelse kogukonnaga väikelinn suure Peipsi järve kaldal. 2012. aasta alguses valmis MTÜ Peipsikad eestvedamisel linna lähiminevikust ja tänapäevast kõnelev raamat „Meie Mustvee”.

Prügila asemele tuleb terviserada

Mustvee linna omaaegne prügila suleti aastaid tagasi, kui naabruses Torma valla territooriumil avati suur euronõuetele vastav prügila. Nüüdseks on Mustvee prügila ala, mis kuulub Mustvee linnale, nõuetekohaselt kaetud ja haljastatud ning seda, et kõnealusesse paika kunagi prügi veeti, mäletavad ainult kohalikud. Spordiklubi Mustvee on nõuks võtnud paigale veelgi positiivsema tähenduse anda ja kavatseb sinna välja ehitada terviseraja. Vastav projekt on juba valmis.

Raamat, mis kasvatab meie-tunnet

Mustvee on omapärane kakskeelse kogukonnaga väikelinn suure Peipsi järve kaldal. 2012. aasta alguses valmis MTÜ Peipsikad eestvedamisel linna lähiminevikust ja tänapäevast kõnelev raamat „Meie Mustvee”.

Mustvee kesklinn sai turvalisemaks

Mustvee linnas liigub elava liiklusega Jõhvi-Tartu maantee läheduse ja suvel puhkajaid meelitava Peipsi järve tõttu üsna palju võõrast rahvast. Ühest küljest on see hea, sest ergutab ettevõtlust, teisest küljest toob see aga ka probleeme, sest kõik võõrad ei tule heade kavatsustega.

Mustvee vabatahtlikud järvepäästjad koolitasid endale järelkasvu

Mustvees tegutses 2010. ja 2011. aasta suvel merenduse huviring, milles lõi kaasa ühtekokku umbes 40 last ja noort. Enamasti olid nad pärit Mustveest ja selle ümbrusest, ent kampa lõi ka kaugemalt sinnakanti suvitama tulnuid. Laagri korraldas MTÜ Mustvee Vabatahtlik Järvepääste Leader-programmist saadud toetuse abil.

Ainuusu kogudus täiendas ikonostaasi ja pidas aastapäevapidu

Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Kogudusel aitas Leader-programmist taotletud toetus tähistada väärikalt koguduse 160. aastapäeva ja taasregistreerimise kümnendat aastapäeva.