Puurmani vald

Puurmanis saab paate ja vesijalgrattaid laenutada

05. jaanuar 2011 Kell 10:00

MTÜ Kursi Selts soetas Leader-toetuse abil neli paati ja kaks vesijalgratast, et pakkuda Puurmani paisjärvel mõnusat vaba aja veetmise võimalust nii kohalikele elanikele kui ka külalistele.

Neli Pella Mini tüüpi sõudepaati ja kaks vesijalgratast ehk pedaalpaati Water Bee 200 osteti 2009. aasta suvel. Lisaks veesõiduvahenditele osteti kaks ujuvat paadisilda. Nagu pooleteise hooaja kogemus näitab, leiavad veesõidukid üsna elavat kasutamist ning sõita saab nendega mitte ainult paisjärvel, vaid ka paar kilomeetrit Pedja jõge pidi ülesvoolu.

Ehkki paatide ja vesijalgrataste laenutamisest laekuv raha (paadi puhul oli see 25 ja vesijalgratta puhul 50 krooni tunni eest) katab vaid ujuvvahendite hoolduskulud, annab vee peal viibimise võimaluse olemasolu Puurmanis veedetava vaba aja kvaliteedile palju juurde. Peale kohaliku rahva liigub siin suvel ju ka päris palju huvireisijaid, eriti tänu sellele, et Puurmani Gümnaasium lööb kaasa mõisakoolide ühenduse korraldataval tuuril „Unustatud mõisad”, mille käigus saavad asjahuvilised kokkulepitud külastuspäevadel Eesti erinevaid mõisakomplekse külastada.

Kõnealuse projekti raames tehti ka heakorratöid Pedja jões asuval saarikul, millest tahetakse tulevikus kujundada puhkeala. Kooskõlastatult keskkonnaametiga niideti saarikult heina ja raiuti vähemaks võsa. Töö tegid ära küll seltsi liikmed vabatahtlikus korras, ent projektiraha kulus saagidele ja trimmeritele kütuse ostmiseks.

Praegu saarikut küll veel puhkealana kasutada ei saa: enne tuleb seal veel mitu aastat heakorratöid teha. Nende kulgemise tempot võtab maha ka asjaolu, et saarikul pesitseb kevadel palju linde ja selleks, et neil pojad välja haududa ja lennuvõimeliseks kasvatada õnnestuks, tuleb paari selles paigas paari kuu jooksul masinatega müristamist vältida. Tulevikus on plaanis saarikule aga paigaldada puhkajate tarvis varjualused ja rajada grillimispaik. Neid saaksid teiste hulgas kasutada Pedja jõel liikuvad kanuumatkajad.

Paatide, vesijalgrataste ja paadisildade ostmiseks ning heakorratööde tegemiseks saarikul sai MTÜ Kursi Selts Leader-programmist 175 075 krooni toetust. Omaosaluse lisas selts oma vahenditest.