Saare vald

Kääpal saab seigelda Kalevipoja legendide maailmas

20. september 2013 Kell 14:25

Kääpal avati 2013. aasta augustis Kalevipoja-teemaline kõrgseiklusrada “Lennuk”. Saare vallas kultuurielu edendava ja turismiteenuseid pakkuva sihtasutuse Kalevipoja Koda eestvõttel ja Leader-programmi toetusel valminud 17 elemendiga seiklusrada tekitab adrenaliini ning pakub võimalust end vaimselt ja füüsiliselt proovile panna.

Nagu kolm aastat varem samas paigas valminud Krati seikluspargi raja, ehitas ka kõrgseiklusraja “Lennuk” välja Valdo Kanguri juhitav OÜ Seiklusring, kellel päris suur sellealane kogemus. Tööd kestsid paar kuud. Projekti järgi pidi elemente tulema mõnevõrra vähem, ent ehituse käigus tekkis uusi ideid ning needki tehti teoks.

Kõrgseiklusrada “vallutada” sooviv inimene peab kõigepealt läbi tegema lihtsama ja maapinnale tunduvalt lähemal kulgeva Krati seikluspargi raja. Kui selle raja tunnetus käes, oskab inimene adekvaatsemalt hinnata, kas keerulisem rada on talle võimetekohane või mitte.

Ka kõrgseiklusraja pakutavatest võimalustest on võimalik osa saada kolmel erineval moel. Kes tunneb, et on igasugusteks katsumusteks valmis, võib teha kõiki elemente läbiva täisringi ning saada korraliku füüsilise koormuse ja kuhjaga elamusi. Kes oma võimeid tagasihoidlikumateks hindab, võib teha väiksema ringi, mis ei läbi kõige kõrgemal asuvaid ning suuremat füüsilist jõudu ja vaimset kontsentratsiooni nõudvaid elemente. Kel aga aega vähe, võib ära proovida üksnes sõidud mööda zipline’e ehk õhutrosse.

Kui Krati seikluspargi rada kolm aastat tagasi avati, oli seiklusparke Eestis veel suhteliselt vähe. „Lennuki” avamise ajaks oli neid kõvasti juurde tulnud. Kääpa kõrgseiklusrajal on siiski eeldusi teistest erineda, sest sealsed atraktsioonid on seostatud Kalevipoja legendidega. Seepärast saigi seiklusrada ka nimeks “Lennuk”: seda nime kandis teatavasti laev, millega Kalevipoeg võttis ette teekonna maailma otsa. Ning seiklusraja läbimist võibki võtta kui teekonda koos eeposekangelasega.

Mööda võrku või redelit esimesele platvormile ronimine on näiteks võrreldav laeva ehitamisega. Nagu Kalevipojal, tuleb ka seiklusrajal kulgejal teel valikuid teha ning õõtsuda justkui tormisel merel. Pikk õhutrossilend üle suveteatriplatsi ja tagasi on aga nagu jõudmine koerinimeste maale ning naasmine tagasi koju. Atraktsioonidega sobivaid lugusid aitas „Kalevipojast” välja otsida Kääpal tegutseva Kalevipoja muuseumi juhataja Ulvi Tamm.

Kõrgseiklusraja valmides koolitas OÜ Seiklusring välja ka instruktorid, kes külastajaid juhendavad. Instruktori või isa-ema saatel võivad lihtsamaid elemente läbida ka väiksemad lapsed, iseseisvalt raja läbimiseks peaks inimene olema aga vähemalt 150 cm pikk ning suutma iseseisvalt arukaid otsuseid vastu võtta ja turvavarustust käsitseda.

Tänu „Lennuki” valmimisele on Kalevipoja Kojal võimalik nüüd Kääpale saabuvatele huvireisijatele veelgi põnevamat paketti pakkuda: kõigepealt peaksid nad käima muuseumis ja tutvuma Kalevipoja lugudega, seejärel tegema läbi madalama seiklusraja, ning kui jaksu ja julgust jätkub, lõpuks ka kõrgseiklusraja.

Kõrgseiklusraja “Lennuk” väljaehitamine läks maksma ühtekokku 17 118 eurot, sellest 15 000 eurot tuli Leader-programmist ja ülejäänu kattis SA Kalevipoja Koda omafinantseering. Saadud Leader-toetus kulutati ehitustöödele, seiklusraja maastikule planeerimisele,  mõõtmistöödele, metsaaluse ettevalmistusele, võsa raiumisele, seiklusraja elementide jaoks materjalide soetamisele ja turvavarustuse soetamisele.