Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Tabivere vald

Mudajõe tamm sai korda ja jõgi ise kenamaks

31. detsember 2010 kell 11:02

Sihtasutuse Vooremaa Looduskeskus eestvõttel rajati 2009. aasta sügisel Äksi kohal Saadjärvest väljuvale Mudajõele ajutine tamm, puhastati jõgi setetest ja korrastati veskitammi regulaator.

Tööd tuli ette võtta sellepärast, et regulaatori betoonosad olid väga kehvas seisus.
Oli karta, et need lähiajal ümber kukuvad ja jõe sulgevad. Kuna Mudajõe näol on tegemist on ainsa väljavooluga Saadjärvest, siis on selle regulaatori korrasolek ülioluline.

Jõe puhastamine setetest oli vajalik jõe kinnikasvamise vältimiseks ja säilitamaks võimalust mööda Mudajõge veesõidukitega Saadjärvele pääseda.

Kõnealuste tööde teostajaks oli OÜ Mantrum. Nüüd on regulaator korras ja jõgi kenasti paadiga läbitav. Samuti on kogu jõgi silmale tunduvalt ilusam vaadata. Nii said projektist kasu nii kohalikud elanikud kui ka piirkonna külastajad: endise kihelkonnakeskusena on Äksi turistide jaoks üsnagi oluline sihtpunkt.

Projekti kogumaksumus oli 320 000 krooni ja sellest 90 % (288 000) kattis Leader-programmist saadud toetus. Ülejäänud kulud kaeti Sihtasutuse Vooremaa Looduskeskus vahenditest.