Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Tabivere vald

Äksi kirik sai valve- ja tulekahjusignalisatsiooni

18. jaanuar 2011 kell 12:20

EELK Äksi Andrease kogudus laskis Leader-toetuse abil projekteerida ja paigaldada valve- ja tulekahjusignalisatsiooni Äksi kirikusse.

Seaduse järgi peab kõigisse avalikus kasutuses olevatesse hoonetesse olema paigaldatud signalisatsioonisüsteem, mis tulekahju puhkemisest aegsasti märku annab ning aitab vältida inimeste vigasaamist või hukkumist. Selliste hoonete hulka kuuluvad ka kirikud, kus toimuvad regulaarselt jumalateenistused ning kus aeg-ajalt korraldatakse ka kontserte. Paraku on just kirikuid haldavatel kogudustel kõige suuremad raskused riigi poolt kehtestatud nõude täitmisega, sest neil ei jätku signalisatsiooni paigaldamiseks lihtsalt raha. Kui signalisatsioon paigaldamata, võib vastav ametkond aga kopsaka trahvi määrata.

Tänu Leader-programmist eraldatud 52 115 krooni suurusele toetusele sai Äksi kogudus 2009. aastal signalisatsiooniprobleemi lahendatud. Toetussummale lisas kogudus kümneprotsendilise omaosaluse.

Signalisatsioonisüsteemi projekt telliti oma maakonnas tegutsevalt OÜlt Autsec ning sama firma pani süsteemi ka paika. Nii projekteerimine kui ka paigaldamine olid päris keerulised ettevõtmised, sest kiriku näol on tegemist suure ja kõrge hoonega ning lisaks 30 meetri pikkusele ja 11 meetri kõrgusele teenistussaalile tuli tulekahjuandurid asetada ka torni ja katusealusesse. Viimase ettevõtmise tarvis tuli rajada pennidele koguni laudtee.

Äksi kirik on sama koha peal seisnud 1443. aastast. Oma praeguse kuju omandas see ulatuslike ümberehituste tagajärjel 1885. aastal. Tavalistel pühapäevastel jumalateenistustel käib 30-40 inimest, pühade ajal tunduvalt rohkem. Mõned edukamad kontserdid on toonud aga kirikusse ka 700-800 inimest. Lisaks kirikus toimuvatele jumalateenistustele peab koguduse praegune, 2010. aasta aprillis ametisse asunud õpetaja Esa-Pekka Luukkala kirikutunde Tabiveres, Elistveres ja Vedul.