Koostööprojektid

Koostööprojektid

„Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi.“

Jõgevamaa Koostöökoja osa projektis abikõlblik maksumus 26 880,07 eurot ja teotus sellest 24 192,06 eurot.

Projekti üldeesmärk: Töötada välja neli enamlevinud ventilatsiooni, elektri- ja soojusenergia tootmisetarbimine kombineeritud lahenduse tüüpskeemi ning tutvustada erinevates piirkondades nende kasutamise võimalusi.

Tegevused: Koostatakse seminaride jaotusmaterjalidena neli enamlevinud ventilatsiooni, elektri ja soojusenergia tootmise-tarbimise kombineeritud lahenduse tüüpskeemi, mis sobivad kasutamiseks eelkõige maapiirkonna väiketarbijatele. Koostatakse ja trükitakse tüüpskeeme tutvustavad jaotusmaterjalid. Korraldatakse iga
koostööpartneri juures avatud seminar ja õppereis tutvustamaks nelja ventilatsiooni, elektri- ja soojusenergia tootmise kombineeritud lahenduse tüüpskeemi ja tutvutakse kohapealsete töötavate lahendustega 

Külastatakse Müncheni Intersolar 2023 energiateemalist sh. päikeseenergia ja salvestustehnoloogiate messi - kolmepäevane õppereis, Jõgevamaalt osaleb 17 inimest. Kommunikatsiooni- ja teavitustegevuste kulud nii paberkandjal kui veebis.


Jõgevamaa Koostöökoda