Koostööprojektid

Koostööprojektid

"Kohalik toit kättesaadavaks"

Projekt "Kohalik toit kättesaadavaks" aastatel 2016-2018

abikõlblik maksumus 30 000 eurot, toetus 27 000 eurot

partnerid:

MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu

Projekti üldeesmärk:Eesti toiduturu majandusliku jätkusuutlikkuse ja toiduturu väiketootmise ja töötlemise kvaliteedi arendamine

TEGEVUSED

Koolitused ja seminarid viiakse läbi kolmes koostööpiirkonnas ja välismaal. Seminarid viiakse läbi ühiselt partnerregioonides rotatsiooni korras,  koolitusreisid korraldatakse ühiselt reisi- ja korralduskulude optimeerimiseks. Praktiseerimine, Meisterkoka õpitoad, mentorlus. Koostööprojekti toetuseks avaldatakse temaatilisi trükiseid. Piirkonna VTA, Taluliit, Mahetootjate Liit, Nõuandeteenistuse jt toidutootmist ja töötlemist toetavate organisatsioonidega partnerlus ja koostöö.


Jõgevamaa Koostöökoda