Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Taotlusvoorud

Taotlusvoor 2024 Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused ning koostööprojektid

Leader-meetme taotlusvoor on avatud 11.-22. märtsil 2024. aastal e-pria keskkonnas.

Vastu võetakse vaid  Jõgevamaa Koostöökoja taotlusi

meetmes 4 - Koostööprojektid.

 

Nõutud dokumendid:

NB! Lisatud failide puhul kasutage üldlevinud vorminguid: pdf, doc(x), xls(x), jpg jms. Hinnapakkumuste esitamisel lähtuge Leader-määruse §19 p 8 nõuetest:  hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt; hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

Vt ka taotluste hindamise korda.

Info: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com,  tel 5307 0870.

Taotlusvooru eelarve:

- Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede (meede 3): 27 000 eurot.

- Koostööprojektide meede (meede 4): 4 000 eurot. 

Taotlusvoor 2023-3 Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD
 
Leader-meetme taotlusvoor on avatud 18.-22. detsembril 2023. aastal e-pria keskkonnas.

Vastu võetakse vaid  Jõgevamaa Koostöökoja taotlusi

meetmes 3 - Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.

 

Nõutud dokumendid:

NB! Lisatud failide puhul kasutage üldlevinud vorminguid: pdf, doc(x), xls(x), jpg jms. Hinnapakkumuste esitamisel lähtuge Leader-määruse §19 p 8 nõuetest:  hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt; hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

Vt ka taotluste hindamise korda.

Info: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com,  tel 5307 0870.

Taotlusvooru eelarve:

- Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede (meede 3): 45 000 eurot.

Taotlusvoor 2023-2 Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Leader-meetme taotlusvoor kestab 24. aprillist kuni 3. mail kella 15.00-ni  2023. aastal e-pria keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja

meetmes 3 - Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.

Nõutud dokumendid:

NB! Lisatud failide puhul kasutage üldlevinud vorminguid: pdf, doc(x), xls(x), jpg jms. Hinnapakkumuste esitamisel lähtuge Leader-määruse §19 p 8 nõuetest:  hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt; hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga.

Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta nõustamisele. Info: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com,  tel 5307 0870.

Taotlusvooru eelarve:

- Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede (meede 3): 100 169 eurot.

Taotlusvoor 2023-1 Ettevõtluse ja kogukondade investeeringud ning maakondlikud ühisprojektid ja koolitused

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Leader-meetme taotlusvoor kestab 4. veebruarist kuni 13. veebuaril kella 15.00-ni  2023. aastal e-pria keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja

meetmes 1.2 – Ettevõtluse investeeringud kõikides piirkondades (1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3);

meetmes 2.2 – Kogukondade investeeringud Põltsamaa ja Peipsi piirkondades (2.2.1 ja 2.2.3)

meetmes 3 - Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja hinnavõrdlustabel;
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon;
 • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumuse ja eelarve vorme;
 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot;
 • Ettevõtluse ja kogukondade investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;
 • Taotleja organisatsiooni ja projekti tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;

NB! Ehitusprojektide jm spetsiifiliste materjalide failid lisage soovitavalt pdf vormingus. 

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga.

Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta nõustamisele. Info: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com,  tel 5307 0870.

Taotlusvooru eelarve:
- Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 1.2.1): 73 915 eurot;
- Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 1.2.2): 23 099 eurot;
- Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 1.2.3): 13 782 eurot;
- Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 2.2.1): 37 318 eurot;
- Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 2.2.3): 8530 eurot;
- Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede (meede 3): 39 389 eurot.

Eelteade 2023. aasta Leader-projektide taotlusvooru kohta

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Jõgevamaa Koostöökoja 2023. aasta esimene taotlusvoor toimub 4.-13. veebruaril.

Avatakse

- ettevõtluse investeeringute meetmed kõikides piirkondades (meetmed 1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3);

- kogukondade investeeringute meetmed Põltsamaa ja Peipsi piirkondades (meetmed 2.2.1 ja 2.2.3);

- maakondlik ühisprojektide ja koolituste meede (meede 3).

Taotlusvooru tingimused kuulutatakse välja neli nädalat enne vooru algust. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas.

Soovijatel palun pöörduda nõustamise kokkuleppimiseks info@jogevamaa.com või telefonil 5307 0870.

Taotlusvoor 2022-3 Ettevõtluse ja kogukondade investeeringud COVID-19 mõjude leevendamiseks

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Leader-meetme taotlusvoor kestab 8. oktoobrist kuni 17. oktoobril kell 15.00-ni  2022. aastal e-pria keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja

meetmes 5.1 – Ettevõtluse investeeringud Covid-19 mõjude leevendamiseks

meetmes 6.1 – Kogukondade investeeringud Covid-19 mõjude leevendamiseks

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja hinnavõrdlustabel;
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon;
 • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumuse ja eelarve vorme;
 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot;
 • Taotleja organisatsiooni ja projekti tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;

NB! Ehitusprojektide jm spetsiifiliste materjalide failid lisage soovitavalt pdf vormingus. 

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga.

Taotlejate INFOPÄEV toimus 15. septembril algusega 15.00 MS Teams keskkonnas. 

Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta nõustamisele Jõgevamaa Koostöökoja kontorisse. Info: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com,  tel 5307 0870.

Avanevate meetme eelarved:

Meede 5.1 - Ettevõtluse investeeringud COVID-19 mõjude leevendamiseks: 73 345,57 eurot;
meede 6.1 - Kogukondade investeeringud COVID-19 mõjude leevendamiseks: 12 525,06 eurot.

Taotlusvoor 2022-2 Kogukondade ühisprojektid, maakondlikud ühisprojektid ja koolitused ning ettevõtluse ja kogukondade investeeringud COVID-19 mõjude leevendamiseks

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Taotlusvoor kestab 3. juunist kuni 13. juunil 2022 kell 15.00-ni. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA.

Taotlejate INFOPÄEV toimus 16. mail algusega 15.00 MS Teamsi keskkonnas.
 
Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta nõustamisele Jõgevamaa Koostöökoja kontorisse. Info tel 5307 0870, info@jogevamaa.com.
 

Avatakse järgmised meetmed: 

2.1 Kogukondade ühisprojektid kõikides piirkondades;

 

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja hinnavõrdlustabel;
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon;
 • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumuse ja eelarve vorme;
 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot;
 • Taotleja organisatsiooni ja projekti tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;
 • Ühisprojekti puhul ühiste kavatsuste kokkulepe.
NB! Ehitusprojektide jm spetsiifiliste materjalide failid lisage soovitavalt pdf vormingus. 
 
Abiks seirenäitajate märkimisel:  
 
 
Avanevate meetme eelarved:
Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas (meede 2.1.1): 18 907 eurot;
Kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas (meede 2.1.2): 37 642 eurot;
Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas (meede 2.1.3): 10 635 eurot;
Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused (meede 3): 96 151 eurot;
Ettevõtluse investeeringud COVID-19 mõjude leevendamiseks (meede 5.1): 108 471 eurot;
Kogukondade investeeringud COVID-19 mõjude leevendamiseks (meede 6.1): 60 559 eurot.

Taotlusvoor 2022-1 Ettevõtluse investeeringud ja kogukondade investeeringud

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Taotlusvoor kestab 23. märtsist kuni 4. aprillil 2022 kell 15.00-ni. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Infopäev toimus 2. märtsil 2022 kell 15.00 veebis Teams-i keskkonnas. Vt ettekannet.

Taotlusvoorus avatakse järgmised meetmed kõikides piirkondades: 

1.2 Ettevõtluse investeeringud;

2.2 Kogukondade investeeringud.

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu  või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja hinnavõrdlustabel;
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon;  
 • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumuse ja eelarve vorme;
 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot;
 • Ettevõtluse ja kogukondade investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;
 • Taotleja Organisatsiooni ja projekti tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil.

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga.

Avanevate meetme eelarved:
Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 1.2.1):  91 476 eurot;
Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 1.2.2):  185 202 eurot;
Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 1.2.3):  37 253 eurot;
Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 2.2.1):  48 454eurot;
Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 2.2.2): 68 907 eurot;
Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 2.2.3): 21 330 eurot.

Eelteade 2022. aasta I poolaasta Leader-projektide taotlusvoorude kohta

Jõgevamaa Koostöökoda kuulutab 2022. aasta I poolaastal välja kaks taotlusvooru.

Esimeses taotlusvoorus - 23.03 - 4.04.2022 - avatakse ettevõtluse ja kogukondade investeeringute meetmed kõikides piirkondades.

Teises taotlusvoorus - 3.06 - 13.06.2022 - avatakse COVID-19 taastekava ettevõtluse ja kogukondade investeeringute meetmed kõikides piirkondades ning tavalistest meetmetest kogukondade ühistegevuste maakondlik meede ja kogukondade ühistegevuste meetmed kõikides piirkondades.

Taotlusvooru tingimused kuulutatakse välja neli nädalat enne vastava vooru algust. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas.

Taotlusvoor 2021-2

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Taotlusvoor 2. -13. oktoober 2021 e-Pria keskkonnas

Avatud on kogukondade ühisprojektide meede 2.1, maakondlike ühisürituste meede 3. ja Covid-19 mõjude leevendamise toetusmeeted 5 ja 6.

 

Taotlusvoor 2021-1 Ettevõtluse investeeringud ja kogukondade investeeringud

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.

Järgmine taotlusvoor toimub 11.-22. septembril 2021 kuni kell 23.59. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Avatud on järgmised meetmed: 

1.2 Ettevõtluse investeeringud

2.2 Kogukondade investeeringud

Infopäeva ettekanne on leitav SIIT.

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu  või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja  hinnavõrdlustabel
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon  
 • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumust
 • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot
 • Ettevõtluse ja kogukonnateenuste investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
 • Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga siit.

Avanevate meetme eelarved:

Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 1.2.1): 82954 eurot;

Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 1.2.2): 184570 eurot;

Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 1.2.3): 45556 eurot;

Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 2.2.1): 47854 eurot;

Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 2.2.2): 106473 eurot;

Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 2.2.3): 26280 eurot;

Taotlusvoor 2020

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.

Järgmine taotlusvoor toimub 3.-13. veebruar 2020 kuni kell 15.00. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Avatud on järgmised meetmed: 

1.2 Ettevõtluse investeeringud

2.2 Kogukondade investeeringud

Nõutud dokumendid:

 • Investeeringu  või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja  hinnavõrdlustabel.
 • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon  
 • Ehitustegevuse puhul on soovituslik kasutada PRIA hinnapakkumust
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot!
 • Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
 • Ettevõtluse ja kogukonnateenuste investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
 • Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga siit

9. jaanuari 2020 infopäeva ettekande leiate siit

Taotlusvoor 2019

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

Järgmine taotlusvoor toimub 7.-14. jaanuaril 2019 kuni kell 14.59. Taotluste esitamine toimub e-pria keskkonnas: E-PRIA

Avatud on järgmised meetmed: 

1.1 Ettevõtluse ühisprojektid ja koolitused

1.2 Ettevõtluse investeeringud

2.1 Kogukondade ühisprojektid

2.2 Kogukondade investeeringud

3 Maakondlike ja tegevuspiirkonna ühisprojektide ja koolituste meede

Nõutud dokumendid:

Abiks seirenäitajate märkimisel:  

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga

6. detsembri 2018 infopäeva ettekanded leiate siit

Taotlusvoor 2018 - Ühisprojektide taotlusvoor

Taotlusvoor on lõppenud.  

 

Taotlusvoor 2017 - II

15:33 22.09.2017

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

2017 aasta II taotlusvooru ootame taotlusi 20. november - 1 detsember kell 15.00 2017. Taotlused esitatakse uues e-pria keskkonnas. Taotlusvoor on lõppenud! Heaks kiidetud taotlused on esitatud PRIAsse rahastamisotsuse tegemiseks. 

Järgmine taotlusvoor on avatud 20-30. märts kell 15:00. Esitada saab ühistegevuste projekte, seal hulgas maakondlikke projekte.

 

Taotlusvoor 2017

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD.  Tutvu heaks kiidetud taotlustega siin

Järgmine taotlusvoor on avatud 20.11-1.12.2017 kell 15:00