Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Seadusemuudatused elektrooniliste võimaluste laiendamiseks koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel

25. mai 2020 Kell 13:46

24. mail 2020 jõustus rida seadusemuudatusi, millega loodi võimalus pidada organite koosolekuid ja võtta vastu otsuseid e-võimalusi kasutades. 

Jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel). 

LEADER-süsteemis puudutab see eelkõige mittetulundusühingute, sihtasutuste ja tulundusühistute seaduse ning äriseadustiku muutmist. Muudatustega tekib võimalus laiendada elektroonilisi võimalusi üldkoosoleku korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks.

Need ühendused, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, peavad esitama aruande hiljemalt 2020. aasta 31. oktoobril. 

Riigikogus vastu võetud seadus: Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel).

NB! Hea kodanik: Puust ja punaseks: kuidas edaspisi üldkoosolekuid korraldada?