Päevakorralised

Päevakorralised

Otsime vanu kartulisorte ja toredaid kartulitoitude retsepte

15. november 2023 kell 17:09

Jõgevamaa Koostöökoda osaleb assotsieerunud partnerina Interregi projektis "Maintenance and scaling up potato growing and consumption heritage in the Northern Baltic region to build up resilient communities" (MainPotRe), mis on mõeldud kartulikasvatuse ja tarbimise populariseerimiseks. Projekt kestab augustist 2023 kuni juulini 2025.

Eesmärk on kasvatada teadlikkust ja teha koostööd kartulikasvatajate, geenivaramu hoidjate, teadus- ja ametiasutuste ning kolmanda sektori vahel kartuli kui piirkonnale iseloomuliku tooraine kasvatamiseks ja toiduks tarvitamiseks ning kogukondades toiduga isevarustatuse suurendamiseks, parandades kohalike kartulisortide kättesaadavust.

Projekti juhtpartner on Lätist Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), partnerid Eestist Maaelu Teadmuskeskus (METK) ja Eesti Permakultuuriühing ning Soomest Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruokavirasto. Lisandub kuus assotsieerunud partnerit Eestist, Lätist, Soomest ja Poolast.

Ise hakkamasaamine on oluline olukorras, kus mitmesuguste kriiside mõjul võivad tekkida tarneahela katkestused. Läti, Eesti ja Soome on EL-i turgudega võrreldes kauged riigid, mistõttu oleme haavatavad tarneahela häirete suhtes. Piirkonnale iseloomulik väikesemahuline kartulikasvatus peamiselt hobiaednike seas aitab tagada toiduga kindlustatust erinevate väljakutsete korral. Lisaks traditsioonilisele kartulikasvatusele on lisandunud linnades kogukonnaaiad, erinevad uued maaharimisviisid (näiteks permakultuuri ja kaevamisvaba aia põhimõtetel). Väikeses koguses seemnekartuli kättesaadavus kohapeal aretatud (kohalike) ja pärandsortide puhul on aga piiratud, kuigi kohalike sortide kättesaadavus ja kasutamine lühendaks oluliselt tarneahelaid ning aitaks kaasa toiduga isevarustatusele.

Seetõttu töötatakse projektis välja  poliitikasoovitused pärandsortide registreerimise ja kasutamise lihtsustamiseks, tuues välja kitsaskohad kehtivas seadusandluses, samuti juhised mitteärilistele eesmärgil kasvatajatele seemnematerjali kättesaadavuse kohta. Kujundatakse ümber kohalike sortide turundusstrateegiad, parandades väikekasvatajatele seemnekartuli kättesaadavust. See aitab kaasa toiduga kindlustatusele piirkonnas.

Jõgevamaa Koostöökoja roll projektis on aidata levitada projekti seonduvat infot ja üleskutset pärandsortide materjali kogumiseks ning panustada kartuli kulinaarse kasutamise võimaluste kogumisse ja levitamisse, et aidata paremini kohalikke ning pärandsorte tutvustada.

Kõige värskemaid projekti uudiseid leiab FB lehelt United by potato power - MainPotRe.

Seoses eelnevaga on kaks üleskutset:

1. Maaelu Teadmuskeskus kogub vanu kartulisorte. Loe lähemalt SIIT.

METKi geenipangas on sadades n-ö ametlike kartulisortide näidiseid 20. sajandist tänaseni, kuid ka selliseid, mis on inimeste seas levinud nn pärandsordid. Kokku on geenipangas hoiul 64 taimeliigi üle 3600 säiliku. Geenipanga säilikuid saab otsida siit: https://www.nordic-baltic-genebanks.org/gringlobal/search

Selle projekti raames oodatakse teateid ja näidiseid (5 mugulat) vanadest sortidest, mida on põlvest põlve kasvatatud, kuid mis ei ole tänapäevased tuntud sordid. Vahel tuntakse sellised sorte peres hoopis teiste nimedega, on need antud omaduste või hoopis isikute järgi, kellelt mugulad omal ajal saadud. Maaelu Teadmuskeskus analüüsib saadetud näidiseid ja kui selgub, et mõni on oma omadustelt unikaalne, talletatakse see geenipangas. Kui selgub, et näidis vastab juba olemasoleva sordi tunnustele, saab näidise loovutaja vähemalt teada, mis sorti ta on tegelikult kogu aeg kasvatanud.

Hobikasvatajad võivad METKile teada anda ka oma soovidest,milliseid vanu kartulisorte tahetakse oma koduaias tulevikus kasvatada.

Täpsem info: Liisa Kübarsepp, Maaelu Teadmuskeskus, liisa.kybarsepp@metk.agri.ee, +372 512 8889.

2. Jõgevamaa Koostöökoda kogub kartulitoitude retsepte, kartulitoitude valmistamise nippe ja mälestusi kartulitoitude valmistamisest. Loe lähemalt SIIT.

Kartul on mõjutanud meie piirkonna põllumajanduse arengut ja inimeste toidulauda alates 19. sajandist. Siis hakati ka kartuliroogade retsepte laiemalt tutvustama ja neid kokaraamatutes ning ajakirjades kajastama. Kuigi kartuliroogi on sadu, on igal perel oma lemmikud, olgu see salat, puder, vormiroog või hoopis kook. Kuidas valmistada maitsvat kartuliputru, on igipõline küsimus.

Ootame retsepte ja kartulitoitude valmistamisnippe, mis on teie pere kullafondist või lihtsalt lemmikud. See on ka hea põhjus küsida toidutegemistarkusi näiteks vanaema või vanatädi käest ning jäävustada niiviisi killuke meie toidupärandist. Eriti tore, kui mõni retsept on seotud konkreetse kartulisordiga, millega toit õnnestub kõige paremini. Või jutustab keegi hoopis loo, kuidas mingit toitu enam ei valmistata, kuna kaasaegsete sortide seast pole leidnud sobivat toorainet.

Kasutame saabunud retsepte ja lugusid projekti sotsiaalmeediapostitustes ning avalikkusele mõeldud materjalides.

Täpsem info: Ülle Jukk, Jõgevamaa Koostöökoda, ylle@jogevamaa.com, +372 5305 6322.


Jõgevamaa Koostöökoda