Päevakorralised

Päevakorralised

Toiduvalmistamise ja -pakkumise ning talutoodete müügi hea tava juhend avatud talude päevaks

29. detsember 2023 Kell 10:00

Jõgevamaa Maitsed MTÜ koostas hea tava juhendi avatud talude päeval toidu valmistamiseks, pakkumiseks ja talutoodete müügiks. Eeskätt võiks see abiks olla esmakordselt osalejatele, aga meeldetuletuseks ka kogenud taludele. Samuti on see sobilik kodukohvikute päevadel osalejatele ja agroturismi viljelejatele. 

Ühingu liikmetest enamus on ise osalenud avatud talude päeval olles ise üks avatud taludest või ettevõtetest või mõne teise juures oma toodete letiga. Seetõttu oli lihtne teha oma kogemuse põhjal vaatlusi, mida meelde jätta ja edaspidi paremini teha. Avaramat vaadet pakkus 2023. aasta sügisel korraldatud kogemusreis Ahvenamaa analoogsele üritusele  - Skördefestile. Nähtu võimaldas võrrelda kahe riigi sündmust ja korraldust. Ekskursiooni raames vaadati külastuskohtades kriitliselt nii külaliste võõrustamist kui kitsamalt toidupakkumise ning toodete müügi poolt. Nii Ahvenamaa kui Eesti talude päeval on toit ja kaasa ostetavad tooted väga olulised, need on talu visiitkaardiks ja loovad mulje. Erinevalt Ahvenamaast on Eesti talude päev personaalsem ja pererahva roll tunduvalt olulisem oma tegevuse tutvustamisel. Sellegipoolest vajab ka meil rõhutamist, et esmamulje on määrav. Avatud tallu tulija peaks kohe aru saama, mis on koha tegevusala ning mida seal pakutakse.

Kui 2019. aastal hakati Kääpa OTTIga ühisprojekti „Kohaliku toidu kvaliteedi tõstmine avatud talude päeval“ ette valmistama, oli seesugusest juhendist puudus ning tekkis soov vähemalt oma maakonna üsna kirjut pilti korrastada. Tänavu on Maainfo infopäevadel räägitud toiduohutusest ja toidu käitlemisest päris põhjalikult, kuid kõnealusesse juhendisse on lisatud mõned soovitused ka sellest, et nii toiduala kui serveeritav või kaasamüüdav toit peab olema kenasti vormistatud ja visuaalselt korrektne ning meeldiv. Seejuures tuleb mõelda ka toidu ja toodete fotogeenilisusele, kuna külastajad jäädvustavad erinevaid hetki ning riputavad pilte sotsiaalmeediasse.

Loe juhendit “Toiduvalmistamise ja -pakkumise ning talutoodete müügi hea tava avatud talude päeval”.

Kogemusreis Ahvenamaale ja hea tava juhendi ettevalmistamine sai teoks LEADER-meetme ühisprojekti toel. 


Jõgevamaa Koostöökoda