Üldinfo

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkond kattub kolme Jõgevamaa valla (Vooremaa, Põltsamaa ja Mustvee) piiridega, kus elab kokku ligikaudu 29 510 inimest ja ulatub Põltsamaa vallas asuvast Mandri-Eesti keskpunktist risti läbi maalilise Vooremaa kuni Peipsi järveni.

Jõgevamaa Koostöökoda on LEADER-meetme raames tegutsev kohalik tegevusgrupp, mis edendab maaelu Jõgevamaal. LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on abistada maakogukondi kohaliku piirkonna elukvaliteedi ja majandusliku järje parandamisel läbi kohaliku tasandi koostöö.

Koostöö põhineb omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute partnerlusel ja ühisel tegutsemisel. Seda ettevõtmist toetab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

Jõgevamaa on väga eriilmeline ja mitmetahuline piirkond. Mitmekesine on ka Jõgevamaa Koostöökoda liikmeskond. Meie tegevusgruppi kuulub ligi 100 liiget, kes kogunevad vähemalt kolm korda aastas üldkoosolekul. Jooksvaid tegevusi korraldab 11 liikmeline juhatus ja 4 töötajaga büroo.

Liikmete hulgas on nii kohalikke omavalitsusi, ettevõtjaid, kui ka mittetulundusliku sektori esindajaid. Meid kõiki ühendab soov ja tahe aidata piirkonna elukeskkonna ja -tingimuste paremaks ja turvalisemaks muutmiseks.