Uued sündmused

Jõgevamaa kohalik toit

Jõgevamaa toiduvõrgustiku veebiseminar

19. november 2021 Kell 11:00

Veebiseminar toimub 30. novembril 2021 kell 14-16 MS Teamsi keskkonnas.

Räägime üle, mis on toiduvaldkonnas tänavu tehtud ning millised on järgmise aasta võimalused. Tutvustame EL ühekorraplasti direktiivi mõju toidupakkujatele ja korduvkasutatavate toidupakendite võimalusi RingKarbi näitel.

Päevakava:

14.00 – 14.30 – Osalejate kogemusring ja Jõgevamaa toiduga seotud ürituste kokkuvõtted.

14.30 – 15.00 – Jõgevamaa toiduüritustest 2022. aastal. Toidupakkujate arendusprogrammist.

15.00 – 15.30 - EL ühekorraplasti direktiivi mõju ühekorrapakendite kasutamisele. RingKarbi võimalused. Kadrin Pintson, Ökopere OÜ.

15.30 – 16.00 – Küsimused. Vestlusring.

Seminar toimumist toetab PATEE projekt "Jõgeva maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine 2020-2023" (Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevus „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“).

Seminaril osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA).

Vaata veebiseminari kokkuvõtet ja ettekandeid SIIT.