Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Taotlusvoorud

Taotlusvoor 2017 - II

15:33 22.09.2017

TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD

2017 aasta II taotlusvooru ootame taotlusi 20. november - 1 detsember kell 15.00 2017. Taotlused esitatakse uues e-pria keskkonnas. Taotlusvoor on lõppenud! Heaks kiidetud taotlused on esitatud PRIAsse rahastamisotsuse tegemiseks. 

Järgmine taotlusvoor on avatud 20-30. märts kell 15:00. Esitada saab ühistegevuste projekte, seal hulgas maakondlikke projekte.

 

Toetust saanud projektid

Rahastatavad meetmed:

1.1 Ettevõtluse ühistegevus
1.2.1  Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas
1.2.2 Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas
1.2.3 Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas
2.1.1  Kogukondade ühistegevus Põltsamaa piirkonnas
2.1.2 Kogukondade ühistegevus Vooremaa piirkonnas
2.1.3 Kogukondade ühistegevus Peipsi piirkonnas
2.2.1 Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas
2.2.2 Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas
2.2.3 Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas
3. Maakondlikud ühistegevused ja koolitused

Jõgevamaa Koostöökoja projektitoetuste taotluste hindamise kord

Taotlusvooru eelarve

Hindamiskomisjon

Nõutud dokumendid:

 • Taotlusvormi täitmise ja teiste nõutud dokumentidega saate tutvuda PRIA kodulehel.
 • Ühisprojekti ja ühiste kavatsuste kokkuleppe ettevalmistamisel on abiks ühisprojekti tegevuskava.
 • Investeeringu  või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja hinnavõrdlustabel.
 • Investeeringu puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon
 • Ehitustegevuse eelarve vormi on soovituslik aluseks võtta ehitustegevuse hinnapakkumuse saamisel.
 • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot!
 • Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
 • Ehitise või rajatise puhul vajalik ehitusluba või –teatis.
 • MTÜdel 1.november 2017 seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused
 • äriühingu puhul taotluse 2016 aasta majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, kui see ei ole kätte saadav äriregistrist
 • Organisatsiooni tutvustus ja projektijuhi CV
 • Eelmise majandusaasta tulude jaotus
 • Investeeringu puhul ettevõtlusmeetmes ja kogukonnateenuste puhul üle 10 000 euro tootearendusplaan ja/või äriplaan

Abiks seirenäitajate märkimisel: