Viimased uudised

Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek otsustas taotleda LEADER-tegevusteks perioodil 2015-2020 3 503 105,45 eurot, millest projektitoetuseks plaanitakse kasutada 2 802 484,36 eurot ja tegevusgrupi ja tegevuspiirkonna elavdamistegevusteks 700 621,09 eurot.

Seoses läheneva taotlusvooruga, ootab Jõgevamaa Koostöökoda kandidaate hindamiskomisjonidesse, kelle ülesandeks on vastavalt hindamiskriteeriumidele hinnata LEADER-meetme projektitaotlusi. Kui sul on soov panustada Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas maaelu arengusse ja valmisolek osaleda koolitustel, paikvaatlustel ja koosolekutel, siis täida ära Hindmaiskomisjoni liikme CV ja saada aadressile info@jogevamaa.com hiljemalt 20.11.2018. 

Jõgevamaa Koostöökoda uuendas hiljutise üldkoosoleku otsusega oma arengustrateegiat. Suuri muudatusi ei tehtud, kuid veidi on muudetud toetuste eraldamise põhimõtteid.

Maaelu edendamisest valmis näitus

11. oktoober 2018 Kell 7:45

Teisipäeval, 18. septembril avati Kultuurikatlas pidulikult Põllumajandusuuringute Keskuse koostatud näitus «100 maaelu toetamise näidet».Näitusega tuuakse esile Eestimaa inimesi ja projekte, kes viimase kümne aasta jooksul on Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuste abil aidanud kaasa Eesti maapiirkondade edendamisele. Jõgevamaa Koostöökoja tegevmiste ja taotlejatega on näitusel seotud koguni viis plakatit: Jõgevamaa Kodukandiühendus, Jõgevamaa Koostöökoja kohaliku toidu edendamine, Kääpa OTT, OÜ Nord Garlic ja MTÜ Vägari. Loe näitusest pikemalt Postimehe Maaelu lisast.