Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Tutvustus

Jõgevamaa Koostöökoda

Jõgevamaa Koostöökoda on 2006. aastal asutatud LEADER-meetme raames tegutsev kohalik tegevusrühm, mis korraldab LEADER-programmi elluviimist oma tegevuspiirkonnas. Lisaks korraldame piirkondlikku ja regionaalset arendus- ning võrgustikutööd. LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on abistada maakogukondi kohaliku piirkonna elukvaliteedi ja majandusliku järje parandamisel läbi kohaliku tasandi koostöö. Kohalike tegevusrühmade tegevust  perioodil 2023-2027 korraldab Regionaalministri määrus "LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine" (2014-2020 perioodi reguleeris määrus "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus"). LEADER-meetmest saab pikemalt lugeda PRIA kodulehelt

Alustasime LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 meetme rakendamist 7. juunil 2024. Jõgevamaa Koostöökoja jaoks on see kolmas strateegiaperiood. Loodame, et visioon “Jõukas Jõgevamaa pakub mitmekülgset eneseteostust ja sotsiaalselt turvalist elukeskkonda” täitub. 2023-2027 perioodil kehtiva ühisstrateegia (versioon 3) leiate SIIT

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkond hõlmab Põltsamaa ja Jõgeva valda tervikuna, Mustvee valda osaliselt (välja jääb endiste Avinurme ja Lohusuu valdade ala) ning praeguselt Tartumaalt Peipsiääre vallast endise Pala valla ala. Meie tegevuspiirkond ulatub seega Navesti jõest Põltsamaa vallas läbi maalilise Vooremaa kuni Peipsi järveni.

Koostöö põhineb omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute partnerlusel ja ühisel tegutsemisel. Seda ettevõtmist toetab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond. 

Jõgevamaa on väga eriilmeline ja mitmetahuline piirkond. Mitmekesine on ka Jõgevamaa Koostöökoda liikmeskond. Meie tegevusgruppi kuulub ligi 100 liiget. Jooksvaid tegevusi korraldab 11-liikmeline juhatus ja kolme töötajaga büroo.

Liikmete hulgas on nii kohalikke omavalitsusi, ettevõtjaid kui mittetulundusliku sektori esindajaid. Meid kõiki ühendab soov ja tahe aidata piirkonna elukeskkonna ning -tingimuste paremaks ja turvalisemaks muutmiseks.

 

Organisatsiooni struktuur

Jõgevamaa Koostöökoda on loodud põhikirjas seatud eesmärkide täitmiseks. Mittetulundusühingu juhtimine toimub kollegiaalselt, juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja üldkoosolekul nimetatud juhatus. Juhatus võtab tööle tegevjuhi ja määrab tema volitused. Igapäevast tööd korraldab büroo, mille koosseisus on lisaks tegevjuhile projektijuht ja projektijuht-raamatupidaja. 

Jõgevamaa Koostöökoja tegevust reguleerib mittetulundusühingute seadus, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ja regionaalministri määrus strateegia rakendamisest.

 

Liikmemaks

Liikmemaks 2024. aastal on 22 eurot mittetulundusühingule ja 44 eurot ettevõtjale (FIE, OÜ, AS). Ühekordne liikmeksastumise tasu on 20 eurot.

 

LEADER-projektid Jõgevamaal

2006-2008 töötas Jõgevamaal Leader-toetusete jagamist korraldav Jõgevamaa Koostöökoda välja oma strateegia, häid projekte on toetatud alates 2009. aastast. Perioodil 2007-2013 viidi ellu umbes 400 erinevat projekti, alates sündmuste korraldamisest kuni ettevõtluse jaoks oluliste investeringuteni. Et LEADER-põhimõtetesse kuulub koostöö tegemine, leiti paljude ettevõtmise juures uusi koostööpartnereid ja mõttekaaslasi nii kodu- kui välismaal. Koos ollakse tugevamad!

2015. aastal andis Jõgevamaa Koostöökoda välja möödunud perioodi kokkuvõtva trükise "Leader-lugusid Jõgevamaalt". Kaante vahele jõudnud projektilood leiate menüüst Taotlemine - Projektilood 2007-2013 valdade kaupa.

Teise rahastusperioodi - 2014-2020 - projektidest on ellu viidud või lõpusirgel 347 projekti: 168 ettevõtlusmeetmes, 118 kogukondade arendamiseks, 48 ülemaakondlikeks tegevusteks ja 13 koostöökoja enda koostööprojektideks teiste LEADER-tegevusrühmadega. Projektide kogumaksumus on 6 825 436 eurot, millest LEADER-toetus moodustab 4 156 353 eurot.

 

LEADER-tegevusrühmad üle Eesti