Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna ühistrateegia 2023-2027 on heaks kiidetud 

10. november 2023

Regionaalminister allkirjastas 7. novembril 2023 käskkirja kohalike tegevusrühmade LEADERi kohaliku arengu ühisstrateegiate 2023–2027 heakskiitmise kohta ning kinnitati strateegiate rakendamise eelarved. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus saab olema 2 921 380,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondist 482 320 eurot, kokku 3 403 700,50 eurot. 

Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek muutis 2023-2027 ühisstrateegiat

07. november 2023

Jõgevamaa Koostöökoda muutis 26. septembril 2023 toimunud üldkoosolekul LEADERi kohaliku arengu ühisstrateegiat 2023–2027. Muutmise tingisid ühisstrateegia hindamise käigus ministeeriumilt tulnud ettepanekud täienduste lisamiseks.

Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek kinnitas perioodi 2023-2027 ühisstrateegia

31. mai 2023

Jõgevamaa Koostöökoja 25. mail toimunud üldkoosolekul kinnitati perioodi 2023-2027 Jõgevamaa Koostöökoja LEADERi kohaliku arengu ühisstrateegia.

Jõgevamaa Koostöökoda taotleb tegevusrühma toetust tegevuspiirkonna kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027 rakendamiseks

16. mai 2023

Anname teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ja selle rakendamise juhtimiseks, seireks, hindamiseks ning sidusrühmade vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks.

Strateegia teemarühmade koosolekud

12. september 2022

Strateegia koostamise järgmise etapina on kavandatud töö teemarühmades.