Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Uuringud

Jõgevamaa MTÜde ja SAde 2007-2014 toetusega soetatud ressursside ülevaade

01. jaanuar 2016

Maapiirkonna edu sõltub aina rohkem kohalikust initsiatiivist. Enamasti on mingid piirkonnad olnud edukad just omaenda pingutuste ja teadmiste tõttu, kuna nad on kasutanud sotsiaalset kapitali ja väliseid ressursse oma elukeskkonna muutmiseks.

Jõgevamaa kohaliku toidu uuring

31. detsember 2015

Käesolev uuring viidi läbi eesmärgiga saada ülevaade aktiivsetest Jõgevamaa piirkonda kuuluvatest väiketoidukäitlejatest ja –kasvatajatest. Uuringus hinnati sihtgrupi majanduslikku konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust mõjutavaid tegureid, selleks et Jõgevamaa Koostöökoda saaks planeerida antud valdkonna arendamiseks vajalikke strateegiaid ja tegevussuundi. Eelkõige sooviti välja selgitada kohaliku toidu valdkonna toetamise vajaduse suurus ning valdkonna arendamiseks vajalikud tegevused (läbi koordineerimise ja toetusmeetmete).

Jõgevamaa kogukonnateenuste uuring

29. detsember 2015

2007-2014 on Jõgevamaal korda tehtud kogukonnakeskusi. Paljud kogukonnad on hakanud nende baasil pakkuma erinevaid teenuseid. Kuid maakondlikult ei ole ülevaadet nendest keskustest ja seal pakutavatest teenustest.

Järgmise rahastus perioodi üks prioriteetidest on kogukonna teenuste arendamine, sellest tulenevalt on projektiga planeeritud kaardistada kogukonna keskused ja neis pakutavad teenused. Töötada välja metoodika keskustele oma teenuste tasuvusmudeli jaoks ja projektis osalejad saavad enda kasutusse teenuse tasuvuse arvutuseks mudeli.