Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna ühistrateegia 2023-2027 on heaks kiidetud 

10. november 2023 kell 12:00

Regionaalminister allkirjastas 7. novembril 2023 käskkirja kohalike tegevusrühmade LEADERi kohaliku arengu ühisstrateegiate 2023–2027 heakskiitmise kohta ning kinnitati strateegiate rakendamise eelarved. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus saab olema 2 921 380,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondist 482 320 eurot, kokku 3 403 700,50 eurot. 

Eelarvest suurem osa läheb toetusmeetmetele, Jõgevamaa Koostöökoja tegevus- ja elavdamiskuludeks on arvestatud veidi üle 600 000 euro.

Plaanime uue perioodi rakenduskava käivitada 1. aprillil 2024, karjalaskepäeval. Uuel perioodil jätkame ühtse tegevuspiirkonnana, enam pole meetmete eristamist kolme piirkonna – Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi – vahel.

Kavas on ettevõtluse toetamise, energiakulude vähendamise, kogukondade toetamise, sotsiaalse kaasatuse suurendamise ja LEADER-tegevusrühmade vaheliste koostööprojektide meetmed. Uuel perioodil on mitmeid uuendusi nii toetuse andmise eesmärkides kui meetmetes. Kogukondade toetamise meetmed jagunevad kogukonnatöö käivitamise ja kogukonnatöös aruka küla lähenemise kasutamise vahel, esmakordne on energiakulude vähendamise toetus. LEADER rakendab esimest korda Euroopa Sotsiaalfond+ vahendeid ja sotsiaalse kaasatuse suurendamise meede saab siin proovikiviks. 

Kavandatud toetusmäärad on järgmised: ettevõtlusmeetmes kuni 60% abikõlblikest tegevustest, energiakulude vähendamise meetmes ettevõtetel 60% ja mittetulundusühingutel 90% abikõlblikest tegevustest, kogukonnatöö käivitamise meetmes mittetulundusühingutel ja sihtasutustel kuni 90% abikõlblikest tegevustest, aruka küla lähenemise meetmetes kuni 90% abikõlblikest tegevustest ja ettevõtlustegevuste puhul kuni 60% abikõlblikest tegevustest, sotsiaalse kaasatuse suurendamise meetmes 100% abikõlblikest tegevustest ning koostööprojektide meetmes koostööprojektide ettevalmistamisel kuni 100% abikõlblikest tegevustest ja koostööprojektide elluviimisel kuni 90% abikõlblikest tegevustest.

Uue perioodi toetusmeetmete avamise 2024. aasta ajakava avaldame pärast selle kinnitamist üldkoosolekul. 

Kinnitatud ühisstrateegia põhidokumendi ja lisadega saab tutvuda SIIN.