Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoda alustas strateegiaperioodi 2023-2027

10. juuni 2024 kell 14:33

Reedel, 7. juunil kell 12.00 algas meie LEADER-tegevusrühma jaoks uus ajastu. Vastavalt juhistele läks PRIAle teatis selle kohta, et oleme valmis alustama LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 meetme rakendamisega. Jõgevamaa Koostöökoja jaoks on see kolmas strateegiaperiood. 

Ühtlasi kinnitasime, et  kõik perioodi 2015-2023 LEADER-toetusmeetme paremusjärjestused ja Jõgevamaa Koostöökoja enda koostööprojektide taotlused on esitatud ning viimane maksetaotlus teele pandud. 

Meie roll on algatada, edendada ja motiveerida tegevuspiirkonna mikro-ning väikeettevõtete, kogukondade ja mittetulundusühingute koostööd, samuti aidata suurendada nende finantsvõimekust.

Mis on nüüd uut?

  • abikõlblik tegevuspiirkond laieneb kogu asustusele, Põltsamaa ja Jõgeva linnad ei ole enam valged laigud;

  • uus tegevuspiirkond hõlmab Põltsamaa ja Jõgeva valda tervikuna, Mustvee valda osaliselt  (välja jääb endiste Avinurme ja Lohusuu valdade ala) ning Peipsiääre vallast endise Pala valla ala;

  • kõiki meetmeid rakendatakse tegevuspiirkonnas ühtselt, mitte enam kolme piirkonna vahel jaotatult;

  • ettevõtlusvaldkonna üldiseks suureks eesmärgiks on töökohtade säilitamine ja loomine (vt meede 1);

  • esmakordselt rakendadame energiakulude vähendamise meedet (vt meede 2);

  • kogukondade meetmes on fookus kogukondade aktiviseerimisel ja arukate lahenduste rakendamisel kogukondlikus tegevuses (vt meede 3);

  • lisaks põllumajandusfondile on võimalik kasutada ka sotsiaalfondi ESF+ rahastust (vt meede 4). 

Taotlejate jaoks muutub see, et taotluses ei ole oluline tegevus, vaid eesmärk, mis tegevusega saavutatakse. Lisaks rakendatakse maksetaotlustes lihtsustatud kulumeetodit.

Loodame. et visioon “Jõukas Jõgevamaa pakub mitmekülgset eneseteostust ja sotsiaalselt turvalist elukeskkonda” täitub.

2023-2027 perioodi kehtiva ühisstrateegia (versioon 3) leiate SIIT

Uue perioodi esimesed taotlusvoorud on kavas avada 2024. aasta sügisel.