Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Uuringud

Jõgevamaa kogukonnateenuste uuring

29. detsember 2015 kell 15:39

2007-2014 on Jõgevamaal korda tehtud kogukonnakeskusi. Paljud kogukonnad on hakanud nende baasil pakkuma erinevaid teenuseid. Kuid maakondlikult ei ole ülevaadet nendest keskustest ja seal pakutavatest teenustest.

Järgmise rahastus perioodi üks prioriteetidest on kogukonna teenuste arendamine, sellest tulenevalt on projektiga planeeritud kaardistada kogukonna keskused ja neis pakutavad teenused. Töötada välja metoodika keskustele oma teenuste tasuvusmudeli jaoks ja projektis osalejad saavad enda kasutusse teenuse tasuvuse arvutuseks mudeli.

Kogukonnateenuste pakkumist peetakse maapiirkondade elavdamisel üheks võtmeteguriks, kui kogukonnateenuse tähendust mõistetakse väga erinevalt.

Põnevat tutvumist!

Jõgevamaa Kogukonnateenuste uuring