Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Uuringud

Jõgevamaa MTÜde ja SAde 2007-2014 toetusega soetatud ressursside ülevaade

01. jaanuar 2016 kell 13:05
Autor: Jõgevamaa Kodukandiühendus

Maapiirkonna edu sõltub aina rohkem kohalikust initsiatiivist. Enamasti on mingid piirkonnad olnud edukad just omaenda pingutuste ja teadmiste tõttu, kuna nad on kasutanud sotsiaalset kapitali ja väliseid ressursse oma elukeskkonna muutmiseks.

Üha rohkem vabatahtlikke ühendusi maapiirkondades pakuvad teenuseid nii oma kogukonnale kui ka kogukonnast väljapoole, muutes oma elukeskkonda atraktiivsemaks. Seejuures on sotsiaalne kapital kriitiline tegur, mis aitab ressursse mobiliseerida. Sotsiaalne kapital on ühised normid ja võrgustikud, mis hõlbustavad koostööd ühiste eesmärkide nimel. Usaldus hoiab võrgustikku või kogukonda koos. Sellest saadakse kasu piirkonnas suurenenud aktiivsuse kaudu. Teenuste pakkumine maapiirkonna kogukondades taastoodab sotsiaalset kapitali, kuna paljude teenuste puhul saavad erinevad inimesed ühes kogukonnakeskuses kokku, olgu see raamatukogu, huviringid,õppepäevad . Seeläbi kasvab koostöö kogukonnas ja selle abil on muudetud väliste ressurssidega elukeskkond paremaks. Uued võimalused laiendavad võrgustikke, aitab tuua kogukonda uusi teadmisi ja seeläbi ka uusi ressursse.

Jõgevamaa MTÜde ja SAde 2007-2014 toetusega soetatud ressursside ülevaade