Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Tule Jõgevamaa Koostöökoja liikmeks!

01. veebruar 2021 Kell 14:17

Jõgevamaa Koostöökoda on asutatud 2006 ja enne 2017. aasta haldusreformi kattus meie tegevuspiirkond täpselt Jõgeva maakonna piiriga.

Hetkel on lõppemas teine Euroopa Liidu rahastamisperiood ja peagi algamas kolmas. Seega need arutelud, millises tegevuspiirkonnas edaspidine toimetamine aset leiab, seisavad veel ees.

Täna on meie liikmeskonnas 91 liiget, kelle seas kolm valda, erinevad ettevõtted ja mittetulundusühingud. Oluline, et kõik nad tegutseksid meie tegevuspiirkonnas.

Kindlasti mahub meie liikmeskonda veel ärksaid tegijaid, kelle jaoks on oluline elu edendamine maapiirkonnas, on see siis ettevõtlus, kogukonnateenused, ühiskondlik- ja seltsitegevus jne. Ja oluline, et mitte üksi, vaid teistega koos. Maal tegutsemine pakub head võimalust koostööks nii oma valdkonnas kui laiemalt ning meil on hea meel, kui aktiivseid liikmeid on rohkem.

Seega, kui tunned, et tahaksid Jõgevamaa tegevuspiirkonna suures koostöövõrgustikus kaasa lüüa ning aidata uuel EL eelarveperioodil kaasa mõelda, mis on meie trump võrreldes teistega ja kuidas sellele veel vinti peale keerata, siis nüüd on hea võimalus seda meiega koos teha.

Liikmetel on võimalus osaleda ühingu juhtimise suunamisel läbi juhatuse valimise, ühingu üldkoosolekutel, õppereisidel ja muudel ettevõtmistel. Lisaks saavad liikmed esimesena teada eelarveperioodi võimalustest ning edastame jooksvat infot EL toetusmeetmete kohta. Koostöökoda on oma liikmete nägu.