Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökoda toetab kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsi piirkonnas

18. aprill 2022 Kell 17:34

Igas piirkonnas toetatakse ühte sündmust või sündmuste sarja à 5000 euro ulatuses. Sündmus peab toimuma maapiirkonnas (välistatud on Põltsamaa ja Jõgeva linn) 2022. aasta jooksul ning kandma positiivse maaelu kuvandi loomise väärtusi.

Toetame nii olemasolevaid kui uusi sündmusi või sündmuste sarju, mis väärtustavad kohalikku loodust, kultuuripärandit ja keskkonnahoidu. Sündmus peab olema suunatud avalikkusele ning kaasama erinevaid vanuserühmi. Eesmärk on aidata kaasa maapiirkonna eripalgelisuse väljatoomisele ja ergutada kogukondi väärtustama, kasutama ning arendama kultuuri- ja looduspärandit ning olema keskkonnahoidlikud. 
 
Taotlejateks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevad sihtasutused, mittetulundusühendused ja äriühingud.
 
Taotlusvooru dokumendid
2) Taotlusvorm                                                                
                             
Digitaalselt allkirjastatud nõuetekohane taotlus tuleb saata hiljemalt 15. mail 2022 kella 15.00-ks aadressile info@jogevamaa.com.
                                 
Hindamiskomisjon langetab oma otsuse 20. maiks 2022. 
 
Täiendav info: Kaire Kaasik, tel 5307 0870 või kaire@jogevamaa.com.