Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek kinnitas perioodi 2023-2027 ühisstrateegia

31. mai 2023 kell 17:09

Jõgevamaa Koostöökoja 25. mail toimunud üldkoosolekul kinnitati perioodi 2023-2027 Jõgevamaa Koostöökoja LEADERi kohaliku arengu ühisstrateegia.

Vaata väljavõtet üldkoosoleku protokollist ja üldkoosoleku otsust nr 7 ühisstrateegia kinnitamise kohta.

Ühisstrateegia koostamine algas 1. aprill 2022. LEADERi uue perioodi eelarvet mõjutab piirkonna rahvaarv ja pindala. Uuel perioodil jätkame ühtse piirkonnana, enam pole erisust kolme – Põltsamaa, Vooremaa ja Peipsimaa – vahel. Dokumendi koostamise protsess oli pikk, abiks sellel teekonnal oli konsultant Kaido Väljaots HeiVäl OÜ-st. Strateegia koostamise protsessi ülevaadet loe SIIT

Uuel perioodil on kavas ettevõtluse toetamise, energiakulude vähendamise, kogukondade toetamise, sotsiaalse kaasatuse suurendamise ja koostööprojektide meetmed.  

Kaido Väljaots tõi positiivsena välja, et strateegia keskendub konkreetsetele tegevusvaldkondadele. Mida tasuks tema arvates üle vaadata, on ettevõtluse toetamise meetmes saavutatavad tulemused ja neid võiks suurendada.

TUTVU ÜHISSTRATEEGIAGA: